AutoCAD LT je softver za kreiranje i uređivanje preciznih 2D crteža kao i njihove tehničke dokumentacije. Svoju primenu nalazi u arhitekturi i visokogradnji, mašinstvu, industrijskom dizajnu, projektovanju i tehničkom crtanju, niskogradnji i geodeziji, GIS, komunikaciji, komunalnim delatnostima i drugo. 

Osnovne karakteristike softvera AutoCAD LT su:

Crtanje – upotreba standardnih objekata za izradu jednostavnih i složenih crteža: linija, polilinija, luk, kružnica;

Modifikacija – izmena postojeće geometrije: pomeranje, razvlačenje, kopiranje, rotacija, skaliranje i slično;

Obeležavanje – dodavanje tekstualnih opisa i tabela, kotiranje;

Štampanje i plotovanje – izvoz seta ili pojedinačnih crteža u različite formate: DWF, DWFx ili PDF;

Optimizacija – mogućnost prilagođavanja režima rada prema potrebama korisnika.

Ovaj softver je u potpunosti kompatibilan sa drugim Autodesk-ovim softverskim proizvodima, a nudi mogućnost uvoza vanjskih datoteka (JPEG, DWG, TIFF, excel, DWF i PDF), kao i elektronsku razmenu crteža u DWF ili PDF formatu. Takođe, postoji mogućnost standardizacije crteža, upotrebom blokova s više pogleda (dinamički blokovi), kao i brzi pristup često korištenim elementima, šrafurama i komandama kroz trake sa alatima.

Osnovne razlike u odnosu na AutoCAD su:

  • ne postoji mogućnost kreiranja i modelovanja 3D modela;
  • nije moguće instalisati dodatke (plug-ins);
  • nema specijalizovanih alata.

Radno okruženje moguće je prilagoditi različitim tipovima korisnika i njihovim potrebama.