AutoCAD LT je softver za kreiranje i uređivanje preciznih 2D crteža kao i njihove tehničke dokumentacije. Svoju primenu nalazi u arhitekturi i visokogradnji, mašinstvu, industrijskom dizajnu, projektovanju i tehničkom crtanju, niskogradnji i geodeziji, GIS, komunikaciji, komunalnim delatnostima i drugo. 

Osnovne karakteristike softvera AutoCAD LT su:

Crtanje – upotreba standardnih objekata za izradu jednostavnih i složenih crteža: linija, polilinija, luk, kružnica;

Modifikacija – izmena postojeće geometrije: pomeranje, razvlačenje, kopiranje, rotacija, skaliranje i slično;

Obeležavanje – dodavanje tekstualnih opisa i tabela, kotiranje;

Štampanje i plotovanje – izvoz seta ili pojedinačnih crteža u različite formate: DWF, DWFx ili PDF;

Optimizacija – mogućnost prilagođavanja režima rada prema potrebama korisnika.

Ovaj softver je u potpunosti kompatibilan sa drugim Autodesk-ovim softverskim proizvodima, a nudi mogućnost uvoza vanjskih datoteka (JPEG, DWG, TIFF, excel, DWF i PDF), kao i elektronsku razmenu crteža u DWF ili PDF formatu. Takođe, postoji mogućnost standardizacije crteža, upotrebom blokova s više pogleda (dinamički blokovi), kao i brzi pristup često korištenim elementima, šrafurama i komandama kroz trake sa alatima.

Osnovne razlike u odnosu na AutoCAD su:

 • ne postoji mogućnost kreiranja i modelovanja 3D modela;
 • nije moguće instalisati dodatke (plug-ins);
 • nema specijalizovanih alata.

Radno okruženje moguće je prilagoditi različitim tipovima korisnika i njihovim potrebama.

NOVO U AutoCAD LT 2024

Smart Bock: Placement

Ova komanda vam dozvoljava da automatski smestite blokove u svom crtežu na osnovu onoga gde su bili postavljeni do sada, smanjujući broj klikova i štedeći svoje vreme u tom procesu.

AutoCAD LISP

Koristeći LISP fajlove možete pojednostaviti tokove rada i primeniti CAD standarde kroz automatizaciju. Postoji veliki broj već kreiranih LISP fajlova koji su dostupni na internetu sa LSP, FAS i VLX tipovima fajlova.

Web and mobile benefits

Pregledajte, vršite izmene i crtajte na terenu i na putu sa vašeg mobilnog uređaja.

 • Nije potrebna instalacija programa
 • Ažuriranje je moguće u web pretraživaču na bilo kom kompjuteru
 • Napomene i deljenje crteža su moguće sa bilo kog uređaja
 • Dorađujte i vršite izmene na terenu, omogućavajući povratne informacije vašim saradnicima u stvarnom vremenu
 • Vrlo lako možete dodavati blokove, raditi sa slojevima i uzimati bilo koje dimenzije na crtežu
 • Pristupite poslednjim verzijama fajlova u AutoCAD-u i cloud storageu

TRACE

Dodajte napomene o izmenama ne menjajući postojeći crtež kako na desktop verziji tako i na web ili mobilnoj aplikaciji.

COUNT

Komanda count automatizuje brojanje blokova i objekata u selektovanom području ili u čitavom crtežu gde će vam menu prikazati sve identifikovane greške na blokovima i objektima, i navoditi vas do svakog od prebrojanih elemenata.

SHARE

Pošaljite kontrolisane kopije crteža vašim saradnicima tako da mogu da im pristupe bilo gde da se nalaze.

PUSH TO AUTODESK DOCS

Pošaljite vaše CAD crteže kao PDF format sa AutoCAD-a na Autodesk Docs.

 

FLOATING WINDOWS

Organizujte prozore više crteža onako kako vama odgovara bez otvaranja još jedne AutoCAD instance. Svaki prozor je u potpunosti funkcionalan za pregledanje i izmene.

 

SUBSCRIPTION BENEFITS

Sa legalnom licencom (Subscribe to AutoCAD L – ovo subscribe je kad neko kupi legalno pa sam tako i prevela) AutoCAD LT imate fleksibilnost i podršku. Ono što dobijate je:

 • Tehnička podrška, asistencija na daljinu i online izvori podataka
 • Poslednje verzije programa: ostajete konkurentni u svom poslu sa pristupom najnovijim funkcijama i poboljšanim performansama
 • Alati za administraciju: vrlo lako upravljajte licencama, korisnicima i njihovom upotrebom sa vašeg Autodesk profila