Automatizacija je dobra za tok i ishod poslovanja

U ovom članku:
Na koji način je automatizacija dobra za tok i ishod poslovanja

Kompanije koje su rano usvojile inovacije vođene tehnologijom razvijaju nove načine rada pomoću automatizacije, što im smanjuje troškove i povećava produktivnost.

  • Novo istraživanje koje je sproveo magazin Harvard Business Review Analytic Services otkriva da tržišne sile, inicijative održivosti i potreba da se privuku mlađi radnici zajedno povećavaju pritisak da se u poslovanje uvedu inovacije.
  • U eri stalnih promena kompanije koje usvajaju tehnološki vođen pristup inovaciji dobijaju očigledne konkurentne prednosti.
  • Veštačka inteligencija, digitalni blizanci, generativni dizajn i DfMA procesi mogu da oslobode kreativnost i prošire inovacije van niše projekta.
  • Oni koji su rano usvojili inovacije vođene tehnologijom danas ubiru plodove.
  • Efikasnost automatizacije omogućava nove tokove rada koji eliminišu otpad, smanjuju troškove i integrišu procese u potrazi za inicijativama održivosti.

Kompanije koje prednjače u inovacijama svrstavaju se među najbrže rastuće na svetu. U sektorima za dizajn i proizvodnju i sektoru za arhitekturu, inženjerstvo i građevinarstvo „pronalaženje novih načina da se smanje resursi potrebni za dizajniranje, inženjerstvo i izgradnju nečega – bilo da je to skuter ili neboder – daju poslovanju očiglednu konkurentnu prednost“, sudeći po stručnom izveštaju (Leveraging Artificial Intelligence and Automation for Return on Investment in Innovation) koji je magazin Harvard Business Review Analytic Services uradio u saradnji sa kompanijom Autodesk.

Istovremeno, zahtevi korisnika i konkurencije, ciljevi i propisi u pogledu održivosti i potreba da se angažuje nova generacija radnika koja je odrasla uz digitalnu tehnologiju, povećavaju pritisak da se u poslovanje uvedu inovacije.

Kako kompanije mogu da prevaziđu kulturni otpor, ukorenjene poslovne prakse i neizvesnost u pogledu prihvatanja procesa koji omogućavaju inovacije? Mogu započeti ponovnim promišljanjem o ulozi tehnologije.

Tehnologija je ključni pokretač inovacije

U svetu koji je vođen podacima, kompanije ubrzavaju uspeh korišćenjem tehnologije koja pokreće inovacije. Kompanija Forrester Research ovu strategiju zove „kritična misija“, izvodeći zaključak da poslovanja kojima je prioritet inovacija vođena tehnologijom rastu 2,6 puta brže od onih kod kojih to nije slučaj.

Građevinske, dizajnerske i proizvodne organizacije koriste napredne digitalne procese kao što su automatizacija, veštačka inteligencija, digitalni blizanci, generativni dizajn i dizajn za proizvodnju i montažu kako bi povećali inovaciju dok istovremeno pojednostavljuju procese. Analiza podataka iz ovih tehnoloških izvora pruža operativne uvide koji pomažu pri donošenju odluka.

Na primer, donošenje odluka na osnovu podataka može da koristi ciljevima kompanije u pogledu održivosti. Kako potreba za održivijim metodama i materijalima postaje hitnija „građevinske, dizajnerske i proizvodne organizacije se okreću tehnologiji kako bi srušili tradicionalna ograničenja i omogućili nove načine rada koji eliminišu otpad, smanjuju troškove i vode do kohezivnijih, integrisanih procesa“, sudeći po izveštaju magazina Harvard Business Review Analytic Services.

Ko rano usvoji veštačku inteligenciju i automatizaciju, taj profitira

Veštačka inteligencija je spremna da donese veliki podsticaj poslovnim rezultatima. U svom radu iz 2018. godine o uticaju na veštačke inteligencije na svetsku ekonomiju (Notes from the AI frontier: Modeling the impact of AI on the world economy) Mekinsi je otkrio da kompanije koje sada usvoje veštačku inteligenciju do 2030. godine mogu da udvostruče novčani priliv.

Veštačka inteligencija neguje inovaciju u širokom rasponu procesa dizajniranja i proizvodnje, od pokretanja simulacija preko tumačenja podataka do očuvanja institucionalnog znanja. Veštačka inteligencija, digitalni blizancigenerativan dizajn i DfMA mogu da olakšaju kreativnost i unaprede inovativne aktivnosti van niše projekta.

Digitalni blizanci zbližavaju zainteresovane strane

Sposobnost digitalnih blizanaca da obezbedi dinamičke podatke o stvarnom svetu iz virtuelnog modela vodi do spajanja fizičkog i virtuelnog okruženja u povratnu petlju, što pomaže svima od dizajnera do vlasnika da donesu bolje odluke koje se tiču imovine i operacija.
New Horizons studio kompanije Hyundai stavlja digitalne blizance u koncept komunalnih vozila u digitalno simulirane svetove. Na kraju će sistem oceniti performanse vozila u različitim okruženjima.

Dok razvija naprednu simulaciju, kompanija Hyundai prikazuje performanse vozila u različitim scenarijima koja ih pojednostavljuju. Ovo pomaže potencijalnim kupcima da razumeju buduće mogućnosti proizvoda dok im daju da obezbede povratne informacije inženjerima koji ih koriste da ponove dizajn bez trošenja vremena i materijala na fizičke prototipe.

U međuvremenu, kompanija Leighton Asia je pionir u korišćenju digitalnih blizanaca u izgradnji. U izveštaju menadžer grupe Frančesko Ticani objašnjava da kompanija Leighton počinje sa dinamičnim BIM modelom i integriše tokove posla i podatke dok traje izgradnja. Tim tada koristi model da sarađuje na izmenama i onda primenjuje simulaciju i mašinsko učenje kako bi poboljšao donošenje odluka i smanjio prepravke.

Kada se projekat završi, vlasnici zgrade imaju digitalnog blizanca za stalne operacije i održavanje.

Inovacija putem pristupa za nove generacije

Potreba za inovacijom ubrzava usvajanje generativnog dizajna – iterativnog procesa koji uzima u obzir dizajnerske ciljeve, parametre i ograničenja za brzo generisanje i testiranje varijanti dizajna – i DfMA, koji omogućava dizajnerima, arhitektama, inženjerima, proizvođačima, izvođačima i podizvođačima da sarađuju tokom procesa projektovanja i rade ka zajedničkim ciljevima, kao što su skraćenje trajanja projekta i smanjenje troškova.

Pošto je londonska kompanija Bryden Wood koja se bavi arhitekturom, inženjeringom i dizajnom počela da automatizuje procese i primenjuje DfMA, u mnogim projektima je smanjila kapitalne troškove za 30% i skratila rokova za 20%. Dodatno, tim sada za 2 dana završi dizajn koji bi korišćenjem tradicionalnih procesa trajao 15 meseci.

Kompanija je svoju strategiju za generativni dizajn podigla na viši nivo korišćenjem automatizovanog dizajna za razvijanje bržeg montiranja, visoko preciznog kompleta delova za kancelarijski blok The Forge u južnom Londonu, pri čijem se korišćenju ne emituje ugljenik.

Zbog toga što je nadgradnja izgrađena po tačnim specifikacijama, izvođač električnih radova je komponente mogao da napravi u fabrici i onda ih brzo postavi na njihovo mesto. U suštini, izvođač bi mogao da dizajnira za proizvodnju i montažu, a rezultat toga je da je trajanje montaže skraćeno sa nekoliko sati na minute.

Prihvatanjem generativnog dizajna i DfMA, poslovanje u građevinskim, dizajnerskim i proizvodnim industrijama je razvilo nove pristupe poslovanju koji povećavaju efikasnost i smanjuju troškove, postižu bolju saradnju i koheziju unutar čitavog procesnog ciklusa.

Ove industrije su se uvek susretale sa izazovima. Ali savršena klima koju su stvorili tržišni pritisci, inicijative održivosti i izazovi koji se tiču radne snage podstiču hitnost prilagođavanja. Inovacija koju je omogućila tehnologija je ključna za otvaranje metoda i materijala neophodnog za suočavanje sa ovim trenutkom – a kompanije koje sada savladaju prepreke spremne su da uberu plodove uspeha.

Izvor: teamCAD

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp