Chaos pojednostavljuje V-Ray liniju proizvoda uoči lansiranja V-Ray verzije 6.0

U ovom članku:
Chaos pojednostavljuje V-Ray liniju proizvoda uoči lansiranja V-Ray verzije 6.0

Kompanija Chaos je donela odluku da pojednostavi V-Ray liniju proizvoda i više neće prodavati licence za pojedinačne host aplikacije. Korisnici kupovinom jedne V-Ray licence dobijaju pristup SVIM V-Ray integracijama, što uključuje: 3ds Max, Cinema 4D, Houdini, Nuke, Revit, Rhino, Sketchup i Unreal.

Licence će biti ponuđene u tri varijante: Solo, Premium i Enterprise. Nove licence će biti prodavane isključivo u vidu mesečnog najma (subscription only).

Istovremeno sa ovim promenama Chaos, 7. jula, lansira i V-Ray verzije 6.0 za 3ds Max.

Evo šta korisnici i budući korisnici mogu očekivati na temu licenciranja:

Korisnici sa aktivnim godišnjim najmom V-Ray programa za 3ds Max

  • Automatsku migraciju na Premium varijantu licence
  • 30 dana pre isteka licence – dobijaju automatski podsetnik o novoj ponudi
Korisnici sa aktivnim godišnjim najmom drugih V-Ray proizvoda
  • Nakon lansiranja verzije 6. korisnici će biti migrirani na Premium varijantu licence
  • 30 dana pre isteka licence – dobijaju automatski podsetnik o novoj ponudi
 
Tabelarni prikaz novog načina licenciranja

Izvor: temaCAD

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp