Autodeskova aplikacija AutoCAD Civil 3D namenjena je za projektovanje u niskogradnji i urbanizmu. Podržava Building Information Modeling (BIM) procese za poboljšanje projektovanja i izrade građevinske dokumentacije, te obuhvata alate koji služe za obradu geodetskih podataka, kreiranje situacija, za kreiranje trodimenzionalnog terena, nivelisanje terena, topologiju zemljišnih čestica, saobraćajnih koridora, postavljanje trase na osnovu zadanih kriterijuma, projektovanje sistema odvodnje.

Programom se mogu generisati površi od osnovnih geodetskih podataka, tačaka, ali i drugih CAD entiteta iz crteža, DEM fajlova, izohipsi. Generisane površine se mogu koristiti kao podloge za kreiranje inteligentnih objekata koji su u dinamičkom odnosu između sebe.

U ovom programu moguće je kreirati oblake tačaka uz pomoć LIDAR tehnologije. Vizuelizacija oblaka tačaka može biti na osnovu raznih kriterijuma, stilizovan prikaz tačaka baziran na LAS klasifikaciji, RGB elevaciji i intenzitetu. Uz pomoć postojećih podataka moguće je generisanje površi, remodelovanje terena, digitalizacije objekata izvedenog stanja. Vizuelizacija omogućava bolji uvid u projekat pre njegove realizacije, alternativna rešenja projekta, zatim prikaz uticaja projekta na zajednicu i okruženje. 

Civil 3D vrši trasiranje saobraćajnica i železničkih pruga poštujući lokalne standarde. Alat Autodeska Civil 3D, modelovanje koridora, koristi se za stvaranje fleksibilnih i podesivih 3D modela puteva, autoputeva i železnica. Uz pomoć alata baziranog na parametarskim ograničenjima vrši i projektovanje vodovoda, sistema otpadnih voda, kanalizacija. Pomoću grafičkih ili parametarskih podataka prikazuje se prekid ili spajanje postojeće mreže infrastrukture ili same izmene na objektima mreže.