Efikasni BIM dizajn: Održivi redizajn sjedišta kompanije TÜV-SÜD u Minhenu

U ovom članku:
Održivi redizajn sjedišta kompanije TÜV-SÜD u Minhenu

Proširenje sjedišta kompanije TÜV SÜD u  Westend u Minhenu novom zgradom ilustruje stratešku predanost globalne grupe modernim radnim okruženjima i održivosti. 

Slika 1: Brückner Architekten München 

Od svog osnivanja 1983. godine, sjedište kompanije nalazi se na parceli od 24.000 m² na Westendstrasse u Minhenu. Kao dio projekta “Algorithm Headquarters TÜV SÜD” dizajniranog i provedenog od strane arhitektonskog biroa Brückner Architekten München, postojeće stare zgrade na zadnjem dijelu parcele su srušene i zamijenjene modernom, održivom zgradom koja pruža oko 600 savremenih radnih mjesta. Glavni cilj nove zgrade je stvaranje atraktivnih i modernih uslova rada za zaposlene, istovremeno značajno smanjujući potrošnju energije. TÜV SÜD se oslanjao na Building Information Modeling (BIM) za ovaj projekt i dugogodišnje iskustvo LINEAR klijenta PLANplus u području projektiranja MEP dizajna. 

Održivost kao vodilja

Tokom faze dizajniranja, poseban naglasak stavljen je na održivu izgradnju i upravljanje. Temelj za optimizaciju fasade i unutarnjeg dizajna čini sveobuhvatna analiza sunčeve radijacije i intenziteta. Zgrada se većinom hladi i grije pomoću vlastitog bunara za podzemne vode i toplotne energije iz mreže gradske toplane Münchena. To osigurava gotovo bezemisijsku opskrbu energijom. Zgrada zadovoljava najviše standarde učinkovitosti i sertifikovana je prema “DGNB Gold standardu održivosti. 

Slika 2: Dizajn MEP disciplina u 3D modelu. Održivi koncept je sertifikovan “DGNB Gold” standardom održivosti (Slika: PLANplus) 

Konzistentni BIM PLANplus-a

PLANplus se od 2015. godine posvećuje konzistentnom pristupu svim novim projektima kao BIM projektima. To uključuje planiranje dizajna i implementacije, koordinaciju i prijenos podataka izvođačima za planiranje izgradnje. U ovom projektu su implementirani sistemi grijanja, ventilacije, hlađenja, vodoinstalacija, mjerenja i kontrole, kao i sprinkleri. Od samog početka, obrada projekta temeljila se na modelu koji je razvijen korišćenjem cloud-based digitalne saradnje. Preduslov za integrisano projektovanje bila je BIM obrada naručene arhitektonske firme, koja je obezbedila kvalitetan osnovni model za dalju obradu. Obim naručene tehničke građevinske opreme (HVAC/MEP/I&C/SPR) procijenjen je na 15.000.000 EUR i uključuje projektovanje i izvođenje sistema za: 

 • Grijanje 
  • Proračun toplotnog opterećenja 
  • Proračun cjevovoda 
  • Dimenzioniranje grijanja 

 

 • Sanitarije 
  • Mreža pitke vode 
  • Topla voda 
  • Sifonski sistem 
  • Mreža distribucije plina 

 

 • Klimatizacija 
  • Proračun opterećenja hlađenja 
  • Proračun potrebe za energijom 

 

 • Ventilacija 
  • Mreža ventilacije 
  • Proračun zraka i volumena protoka 
  • Gubitak pritiska/balansiranje 
  • Dimenzionisanje zračnih kanala 
  • Ventilacija domaćinstva 

 

 • Električne instalacije i automatizacija zgrada 
  • Napajanje električnom energijom 
  • Rasvjeta 
  • Komunikacija i sigurnosna tehnologija 
 • Tehnologija transporta 

Slika 3: Dizajn je dosljedno proveden u 3D i omogućio je glatku saradnju svih stranaka uključenih u model (Slike: PLANplus) 

Dinamični BIM plan izvršenja kao osnova

Razmjena podataka između stručnog projektanta MEP dizajna i ostalih učesnika projekta bila je precizno organizovana putem dinamičnog BIM plana izvršenja. Projektovanje u skladu s BIM-om osiguralo je konzistentan protok informacija od rane faze dizajna do konstrukcijskog dizajna. Podaci su razmjenjivani koristeći IFC format. Revit format je korišćen za konstrukcijski dizajn, budući da je i izvođač.  

Programi za proračun i simulaciju koje su koristili učesnici projekta su morali biti sposobni za razmjenu podataka s drugim softverskim rješenjima korišćenim u projektu putem dvosmjernih, standardizovanih interfejsa (npr. IFC). Ovo je smanjilo napor potreban za unos osnovnih podataka i olakšalo ažuriranje proračunskih modela kada su se vršile promjene u 3D modelu. LINEAR rješenja korištena su za proračune i simulacije potrebne za HVAC i MEP sisteme. Na taj način je bilo moguće direktno raditi na centralnom modelu podataka. 

U ovom projektu, BIM plan izvršenja bio je ključni dokument tokom  BIM i MEP dizajna i stvoren je kroz saradnju stručnjaka pod vodstvom BIM menadžera. Ovdje su sudionici mogli pronaći odgovore na većinu pitanja koja se odnose na digitalno upravljanje projektom. BIM plan izvršenja stalno je provjeravan tokom projekta i prilagođavan kako su se uslovi mijenjali. Na taj način, saradnja učesnika je optimizovana u kontinuiranom procesu poboljšanja tokom trajanja projekta. 

Detaljni Employers information requirements (EIR) za besprijekornu razmjenu

Dogovoreni EIR su bili  takođe važan dio projekta i detaljno su sastavljeni. Ti dokumenti jasno su odredili  informacione zahtjeve specificirane od strane klijenta. Stoga, bilo je jasno svima uključenima koje informacije moraju biti dostavljene od strane odgovarajućih izvođača u određeno vrijeme i određenom kvalitetu. Za ovaj poseban građevinski projekat, koji će kasnije biti predan menadžmentu za upravljanje objektom, bilo je važno da se potrebne informacije pohrane u modelu. Za TÜV SÜD projekat su bile uključene sljedeće informacije: 

 • Informacije o projektu (naziv projekta, opis, lokacija) 
 • Popis učesnika projekta s kontakt podacima, ulogama, kompetencijama i odgovornostima 
 • Sažetak ciljeva BIM projekta i strategija za njihovo postizanje 
 • Opis zahtjeva za informacijama 
 • Opis modela informacija koji će se koristiti (referentni model, specijalistički modeli, koordinacijski modeli, procesni modeli, modeli troškova, simulacioni modeli, itd.) 
 • Smjernice za modelovanje i atribute digitalnog opisa područja, prostorija i objekata 
 • Opis pravila označavanja i klasificiranja područja, prostorija, objekata i dokumenata (oznaka lokacije, objekta, inventara, označavanje dokumenata, itd.) 
 • Opis IT infrastrukture i softverskog landscape-a uključujući platformu za saradnju, sistem za upravljanje dokumentima, baze podataka, BIM model server, BIM softver stručnih dizajnera, digitalna soba, postrojenje i inventurna knjiga 
 • Opis strategija za razmjenu informacija između učesnika projekta (s obzirom na interfejs, formate razmjene i rasporede; milestones) 
 • Napredak projektovanja u vezi sa Level of Detail (LOD) i Level of Information (LOI) 
 • Opis upravljanja kvalitetom i radni tokovi za osiguranje kvaliteta 

Slika 4: Nova zgrada je trenutno u izgradnji (Slika: PLANplus) 

Interoperabilnost kao ključ uspjeha

Zahvaljujući upotrebi LINEAR softvera, PLANplus je bio u mogućnosti da neprimjetno implementira sve zahtjeve za HVAC i MEP sisteme. Odlučujuću ulogu u tome su imali izražena interoperabilnost i otvoreni interfejs za razmjenu podataka. Ovo je osiguralo da veliki broj sistema i uređaja može nesmetano međusobno komunicirati, omogućavajući svim korisnicima da rade zajedno bez potrebe za dodatnim radom. Softver je dao svima koji su uključeni u projekat pristup istim podacima i omogućio da se ove informacije ažuriraju u realnom vremenu. Automatska provjera kolizije pomogla je da se u ranoj fazi identifikuju sukobi. Za koordinaciju su korišteni i eksterni cloud-based programi. 

Lasersko skeniranje kao dodatna usluga

Zahvaljujući digitalnom predstavljanju, moguće je u svakom trenutku „pregledati“ model koristeći VR tehnologiju ili PC kako bi se optimalno planirali i izveli zadaci održavanja ili proširenja. 

Slika 5: Lasersko skeniranje je korišteno za dokumentovanje postojeće zgrade i napretka izgradnje (Slika: PLANplus) 

Izvor: LINEAR

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp