Autodesk Inventor Professional je program koji je namenjen za 3D mehanički dizajn, simulaciju, vizuelizaciju i dokumentaciju. Korištenjem digitalnog prototipa za vizuelizaciju i simulaciju proizvodnje, Inventor omogućava proveru svih 3D karakteristika modela proizvoda bez njegove izrade ili fizičkog testiranja. Simulirajući napone i pokrete može se optimizovati i potvrditi dizajn proizvoda u realnim uslovima pre nego što proizvod bude izrađen. 

Autodesk Inventor Professional proizvodi uključuju parametarski dizajn za razvoj proizvoda na konceptualnom nivou, kinematike delova i sklopova. Njegovom automatizacijom stvaraju se napredne geometrijske komponente kao što su plastični delovi, cevi i cevovodi, električni kablovi i žice. Značajna funkcija je njegova kompatibilnost sa ostalim programima Autodesk-a.

Funkcionalnosti Autodesk Inventor Professional:

-parametarsko modelovanje mašinskih elemenata;

-digitalni prototipovi, projektovanje kroz definisane inženjerske parametre, alati za automatizaciju;

-modelovanje slobodnih formi i površina;

-direktno modelovanje 3D površina i sklopova kombinujući direktne i parametarske radne tokove;

-analiza livenja i tečenja plastike pod pritiskom na bazi programa Autodesk Moldflow Part Adviser;

-biblioteka 3D standardnih elemenata različitih proizvođača;

-poboljšava uticaj na životnu sredinu prilikom dizajniranja proizvoda;

-upravljanje tehničkom dokumentacijom;

-program za pregledanje Inventor dokumenata na računarima koji nemaju instaliran Autodesk Inventor Professional;

-program za rad sa DWF formatima.

Autodeskova rešenja za izradu digitalnog prototipa obuhvataju i sledeće programe i pakete:

Autodesk Product Design & Manufacturing Collection je sveobuhvatno rešenje za projektovanje digitalnih prototipova, simulaciju, vizuelizaciju i programiranje CNC mašina.  Kombinovanjem Autodesk Inventor Professional kao vrhunskog rešenja sa servisima baziranima na cloud tehnologijama, Autodesk Product Design & Manufacturing Collection omogućava projektovanje kvalitetnijih proizvoda, smanjuje troškove i omogućava brži izlazak proizvoda na tržište.

Autodesk Alias (Design, Surface i Automotive), Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya – čine deo rešenja za industrijski dizajn.

Autodesk Nastran, Autodesk CFD (Advanced i Motion), Autodesk  Simulation (Moldflow i DFM) – čine FEA rešenja.

Autodesk Vault (Workgroup i Professional) – deo za upravljanje tehničkom dokumentacijom.