Jačanje otpornosti vodovodnog sistema zahvaljujući kombinovanju BIM i cloud tehnologije

U ovom članku:
Način jačanje otpornosti vodovodnog sistema zahvaljujući kombinovanju BIM i cloud tehnologije

Tehnološki alati povećavaju brzinu i efikasnost renoviranja ključne vodovodne infrastrukture

Kada je u leto 2014. godine zastarelo postrojenje za prečišćavanje vode koje je opsluživalo Toledo u Ohaju, bilo preplavljeno otrovnim zelenim algama, građani su danima ostali bez vode za piće. U jeku ove vanredne situacije, grad se obratio globalnoj konsultantskoj kompaniji za projektovanje i inženjering Arcadis da renovira i proširi objekat star 80 godina.

Korišćenjem saradnje napredne BIM tehnologije i cloud-a, kompanija Arcadis je projektovala nadgradnju kako bi poboljšala otpornost postrojenja i osigurala bezbednu vodu za zajednicu. U tom procesu, kompanija je transformisala način rada.

Vanredno stanje: ne pijte vodu

2. avgusta 2014. godine, stanovnici grada Toleda na srednjem zapadu, u Ohaju, dobili su savet „nemojte piti vodu“ od Agencije za zaštitnu životne sredine Ohaja (OEPA). Ogromno štetno cvetanje algi (HAB) u jezeru Iri kontaminiralo je gradsko vodosnabdevanje toksinom zvanim mikrocistin, ostavljajući skoro 500.000 ljudi bez upotrebljive vode.

Izloženost toksinima iz štetnog cvetanja algi može da izazove gastrointestinalne bolesti, iritaciju kože i očiju, respiratorne probleme, pa čak i otkazivanje jetre. Guverner Ohaja je proglasio vanredno stanje, a Nacionalna garda i Crveni krst su uspostavili centre za distribuciju vode.

Građani su nakon tri dana dobili mogućnost da vodu iz česme nastave da koriste za piće, kuvanje i kupanje. Ali je štetno cvetanje algi – koje rastu tokom toplijih meseci u jezerima sa slatkom vodom i rezervoarima na koje se gradovi kao što je Toledo oslanjaju za vodu – ostaje pretnja stanovnicima. Grad je morao da traži rešenja kako bi obezbedio otporniji vodovodni sistem.

Proširivanje kapaciteta za prečišćavanje vode Toleda

Da bi osigurala bezbednost vodosnabdevanja, OEPA je izdala naredbu za nadogradnju postrojenja za prečišćavanje vode Collins Park u Toledu. Grad je angažovao Arcadis, globalnu konsultantsku firmu za dizajn, inženjering i upravljanje sa iskustvom u projektovanju vodovodnih objekata širom sveta, da odgovori na hitne potrebe.

Kompanija Arcadis bi dizajnirala i nadgledala izgradnju dva nova bazena za vodu – dodatak na šest postojećih bazena koji tretiraju više od 454 miliona litara vode dnevno kako bi bila bezbedna za piće – i nadogradila neke od jedinica za prečišćavanje vode u starijem delu postrojenja.

„Plan je bio da se dodaju redundantnost i kapacitet kako bi se bolje rešavao problem sa toksinima algi i kako bi se osiguralo da potrošači vode nemaju zastoj u snabdevanju ako u nekom od bazena bude potrebna popravka“, kaže Kurt Smit, menadžer projekta kompanije Arcadis. Novi bazeni 7 i 8, svaki sa kapacitetom od 283 miliona litara dnevno, takođe bi omogućili postrojenju da sprovodi održavanje tokom cele godine.

Kratki rokovi i tesno mesto za rad

Postrojenje za prečišćavanje vode Collins Park je počelo sa radom 1941. godine i prošireno je tokom 1950-ih. Originalni papirni planovi su očigledno zastareli. „Čini se da crteži nikada ne odražavaju tačno ono što je napravljeno“, kaže Džuli Nikolson, BIM menadžer i inženjer za projekte za vodu, otpadne vode i životnu sredinu u kompaniji Arcadis.

„Morali smo da se povežemo sa postojećim fabričkim vodovima i bilo je veoma važno da budemo na licu mesta.“ Postrojenje za prečišćavanje vode takođe je moralo da ostane u funkciji dok je objekat bio u remontu. Pored toga, tim kompanije Arcadis je morao da koordiniše dodatne projekte nadogradnje na uskom radnom prostoru, uključujući podzemnu strujnu petlju i ozonski sistem za dodatni tretman toksina algi.

S obzirom na to da se približavao rok koji je propisala OEPA, kompanija Arcadis je planirala da radi sa pet spoljnih potkonsultanata – što je bilo neophodno za efikasan tok posla i komunikaciju. 

3D modelovanje priprema scenu

2016. godine kompanija Arcadis je počela fazu projektovanja proširenja postrojenja Collins Park, uključujući dva nova bazena zajedno sa nadogradnjom koja obuhvata nove cevi za kaskadno prečišćavanje neobrađene vode koje idu kroz nadograđeni višestepeni proces tretmana pročišćavanja vode za potrošnju.

Prvo, kompaniji Arcadis je bio potreban tačan model koji bi registrovao postojeće uslove u fabrici. Uz podatke iz ispitivanja lokacije i 3D skeniranja, tim je koristio ReCap da konvertuje podatke iz stvarnosti u tačku u cloud-u i napravi model u softveru Autodesk Revit. Korišćenjem softvera Infraworks, dodali su GIS podatke za površine i komunalne usluge postrojenja.

Tokom naredne dve godine, kompanija Arcadis je za gradilište razvila 13 Revit modela, integrišući Navisworks i njegove funkcije za otkrivanje sukoba kako bi se rano pronašle i popravile greške – i sprečile skupe prerade na terenu. Modeli su služili i kao interaktivni alat za preglede kod gradske uprave: „Možete da prođete kroz poboljšanja i zapravo pokažete vlasniku kako će objekat na kraju izgledati“, kaže Smit.

Snimanje stvarnosti za digitalni model

3D skeniranje je dokumentovalo postojeće uslove u fabrici. Korišćenjem podataka iz cloud-a i tehnologije snimanja stvarnosti, tim je napravio 3D modele.

3D model prikazuje postavku opreme za bazene za flokulaciju, gde se dodaju koagulanti da bi se čestice i nečistoće zajedno povezale i lakše uklonile.

Preklapanje sa prošienom stvarnosti je članovima tima omogućilo da unakrsno proveravaju 3D model i okruženje na licu mesta kako bi pomogli u identifikovanju problema sa izvodljivošću izgradnje.

Saradnja u cloud-u menja stvari

Kao i mnoge svetske firme, kompanija Arcadis je brinula zbog mogućih kašnjenja povezanih sa saradnjom između udaljenih timova, uključujući sporo preuzimanje fajlova i duge prepiske imejlom.

„Imali smo arhitektonske, konstrukcijske, mehaničke, HVAC, električne, I&C i građevinske radove na mestu izgradnje – sve discipline“, kaže Nikolson o projektu Collins Park. „Uobičajen problem je koordinacija promena, pokušaj da se svi prilagode različitim disciplinama.“

Kompanija Arcadis je odlučila da radi sa kompanijom Autodesk na desetomesečnoj eksperimentalnoj saradnji u cloud-u: „Naš cilj je bio da vidimo da li možemo da uštedimo vreme korišćenjem BIM 360 (koji se sada zove BIM Collaborate Pro) – pokušavali smo da ga kvantifikujemo i testiramo na ovom projektu“, kaže Nikolson. Tim kompanije Arcadis je priključivanje potkonsultanata vodio pomoću prezentacija i obuka i sarađivao je na projektu sa članovima tima na više lokacija, od Floride do Ohaja.

Virtuelno povezivanje kancelarije i mesta rada

Nakon što je završen dvogodišnji proces projektovanja, ponuda je objavljena 2018. godine i počela je faza izgradnje u postrojenju Collins Park. BIM tim kompanije Arcadis je sa timom na licu mesta u fabrici ostao povezan korišćenjem sesija pomoći na daljinu sa snimcima uživo i snimanjem stvarnosti.

Kompanija Arcadis je takođe imala mogućnost da prati napredak izgradnje pomoću fotografija aktivnog gradilišta i da integriše te podatke u model gradilišta kojim članovi tima mogu virtuelno da upravljaju.

„Takođe smo koristili proširenu stvarnost, preklapali smo postojeće stanje sa modelom kako bismo pomogli u identifikovanju eventualnih problema sa konstruktivnošću“, kaže Nikolson. Korišćenjem uređaja Microsoft HoloLens, građevinski tim je mogao da preklapanja 3D modela na gradilište iskusi u proširenoj stvarnosti kako bi proverio usklađenost dizajna i otkrio i dokumentovao sve razlike.

Spremni za sledeću fazu renoviranja

Kao što je i planirano, do kraja 2020. godine završeni su bazeni 7 i 8. „Dodatak fabrike od 151 miliona litara morao je da se uradi prvi da bi se dobio kapacitet potreban za renoviranje ostatka fabrike“, kaže Smit. „Sledeća dva projekta na kojima smo radili su nadgradnje bazena od 1 do 6, a zatim renoviranje galerije cevi za filtriranje.“

Kao samo jedan deo složene desetogodišnje, 500 miliona dolara vredne nadogradnje sistema fabrike za prečišćavanje vode Collins Park, proširenje bazena 7 i 8 je ostalo na pravom putu uprkos poremećajima koje je prouzrokovao COVID-19.

Dok je firma za profesionalno upravljanje građevinskim radovima koju je grad zaposlio da nadgleda veći projekat morala da se prilagodi ograničenjima u vezi sa veličinom ekipa i problemima u lancu snabdevanja, kompanija Arcadis nije usporila tempo. Korišćenjem saradnje na daljinu, projektni tim je bio u mogućnosti da virtuelno poseti gradilište i održava bezbednosne protokole.

1.000 ušteđenih sati projektovanja i ispoštovan kratak rok

Korišćenjem softvera BIM Collaborate Pro tokom procesa projektovanja kompanija Arcadis je uštedela više od 1.000 sati rada na projektu Collins Park – što joj je omogućilo da ispoštuje strogi rok koji je postavila OEPA. Koordinacija projekta je poboljšana eliminacijom imejlova i preuzimanja, što je smanjilo vreme kašnjenja zbog prenosa podataka za 80%. Radeći direktno sa podizvođačima u cloud-u, svi su odmah mogli da vide promene.

„Svi smo radili u jednom modelu – nekima je bio prvi put da su tako radili“, kaže Smit. „To je pomoglo da se stvari pojednostave, spreče greške. Sve je ažurno jer svi rade na modelu.“ Zahvaljujući većoj preciznosti, izvođači su mogli da daju ponude boljeg kvaliteta i svedu promene porudžbina i RFI na minimum. Dobavljači su mogli da prefabrikuju opremu van gradilišta radi brže i preciznije montaže na terenu. „To je uštedelo vreme i novac izvođaču radova“, on kaže.

„Ovo je bila naša polazna tačka za korišćenje saradnje zasnovanje na cloud tehnologiji. Ocenjivali smo upotrebu i videli prednosti. Rezultati su odlični i sada za svaki projekat koji radimo koristimo BIM Collaborate. Kao i naši podizvođači.“ – Džuli Nikolson, BIM menadžer, Arcadis

Tehnologija podržava otpornost vodenih sistema

Do 2023. godine će biti završeno renoviranje postrojenja za prečišćavanje vode Collins Park, a svi bazeni će biti nadograđeni tako da ispunjavaju tehnološke i dizajnerske standarde koji čine sistem otpornijim. Kompanija Arcadis će ga isporučiti kao izgrađen BIM model koji može da posluži kao izvor informacija za održavanje i rad fabrike – i odbrana sistema protiv štetnog cvetanja algi kako bi se izbeglo ponavljanje vodene krize iz 2014. godine.

Kompanija Arcadis je odgovorila izazovu da nadogradi zastarelu fabriku za prečišćavanje vode korišćenjem 3D modelovanja i saradnje u cloud-u. Uštede vremena i sredstava koje je kompanija Arcadis uvidela tokom projekta ubedile su je da usvoji softvere BIM Collaborate Pro i Revit širom cele organizacije, kao i da te promene prenese na svoje potkonsultante. Potpunom standardizacijom poboljšanih tokova rada koristi će se preneti na sve buduće projekte koji se tiču vode i otpadnih voda.

Sve osim naznačenih fotografija dobijeno je ljubaznošću Arcadis.

Izvor: teamCAD

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp