Kako generativna vještačka inteligencija (AI) za arhitekturu transformiše projektovanje

U ovom članku:
AI za projektovanje u arhitekturi

Arhitekte i dizajneri su prihvatili AI (vještačka inteligencija) programe za pretvaranje teksta u sliku kao što su Midjournei, DALL-E i Stable Diffusion da bi ubrzali kreiranje fotorealističnih koncepata dizajna putem tekstualnih komandi i postojećih slika. Ovi alati generišu 2D prikaze, omogućavajući arhitektama da brzo preciziraju projekat radi dobijanja odobrenja od klijenta ili eksperimentisanja sa različitim projektnim mogućnostima.

Razvoj AI aplikacija u arhitekturi nagoveštava budućnost u kojoj bi ovi alati mogli postati prilagođeniji specifičnim kontekstima integracijom dimenzija 3D modela, tumačenjem građevinskih kodova i korišćenjem snimaka ekrana iz programa za 3D modelovanje. Ova evolucija predstavlja značajnu transformaciju u arhitektonskim firmama širom svijeta, jer generatori slika sa vještačkom inteligencijom unose revoluciju kreiranjem i prilagođavanjem prikaza koncepta projekta brzinom i jednostavnošću bez premca.

Arhitekte kao što je Džozaja Plat prepoznaju transformativni uticaj generatora slika koje pokreće vještačka inteligencija, naglašavajući munjevito ubrzanje ove tehnologije i njene dalekosežne implikacije na oblast arhitekture. Koristeći programe kao što su Midjournei, DALL-E i Stable Diffusion, arhitekte mogu efikasno kreirati različite vizualizacije, olakšavajući klijentu donošenje odluka i pravac projekta.

Prelazak na alate za dizajniranje koje pokreće vještačka inteligencija omogućio je firmama kao što su Geniant, Ankrom Moisan i MVRDV da daju izuzetne rezultate u svojim projektima, korišćenjem AI programa za pretvaranje teksta u sliku koji brzo generišu mnoštvo fotorealističnih prikaza. Ovi alati su bili ključni u integrisanju parametara projekta, usklađenosti sa lokalnim kodeksima i postizanju željene estetike dizajna, kao što je prikazano u projektima kao što je razvijanje objekta za stanovanja više porodica, koji je inspirisan zajednicom Sea Ranch.

Kreativci poput Hasana Ragaba su iskoristili AI alate za istraživanje novih arhitektonskih rječnika, izazivajući tradicionalne granice i podstičući inovacije. Dok je dostupnost alata kao što je Midjournei otvorila puteve za eksperimentisanje i brzu vizualizaciju, postizanje komercijalno održivih rezultata zahteva nijansirano razumevanje projekata i pripovjedanja kako bi se efikasno zadovoljile potrebe klijenata.

Arhitektonski vizionari i dizajneri, uključujući Stivena Kuralsa, naglašavaju važnost detaljnih uputstava i pripovjedanja u postizanju željenih vizuelnih rezultata pomoću AI generatora. Uprkos mogućnostima ovih alata, postoje ograničenja u kreiranju detaljnih, dimenzionalno tačnih modela, posebno kada se prikazuju složene arhitektonske komponente, kao što su detalji spojeva.

Razumevanje ovih ograničenja je ključno dok se industrija bori da uravnoteži efikasnost koju pokreće vještačka inteligencija i tradicionalno zanatsko umjeće. Dok se AI alati kao što je Midjournei ističu u brzom stvaranju konceptualnih slika, nedostatak im je generisanje zamršenih detaljnih i tačnih modela. Ovo neslaganje naglašava tekuću debatu unutar kreativne zajednice, pri čemu su neki praktičari oprezni u pogledu derivativne prirode umjetnosti generisane vještačkom inteligencijom.

Gledajući unaprijed, budućnost vještačke inteligencije u arhitekturi obećava više aplikacija sa specifičnim kontekstom, omogućavajući arhitektama da neprimjetno prevedu ideje dizajna u opipljive strukture. Novi AI programi kao što su PromeAI, Look Ks i Finch 3D spremni su da dalje pomjere granice mašinski generisanog kreiranja slika, nudeći poboljšano prilagođavanje i mogućnosti renderovanja u realnom vremenu.

Razvijeni za arhitekte i dizajnere, ovi alati nude načine da se generisanje slika učini specifičnijim za kontekst tako što će ugraditi proporcionalne dimenzije iz radnih 3D modela u generativne prikaze, tumačiti lokalne građevinske kodove i koristiti snimke ekrana učitanih iz programa za 3D modeliranje kao što je Autodesk 3ds Max, kao osnovu za prikazivanje u realnom vremenu korišćenjem komandi zasnovanih na tekstu. Želite da vaša zgrada odražava dinamiku Sidnejske opere? Otkucajte instrukciju u polje za upit i gledajte šta se dešava dok se vaš model rotira za 360 stepeni.

Integracija AI tehnologije u arhitekturu predstavlja promjenu paradigme u projektnim procesima, nudeći brzinu i raznovrsnost bez presedana u vizualizaciji i rafiniranju koncepata dizajna. Kako arhitektura nastavlja da prihvata napredak vještačke inteligencije, praktičari moraju da upravljaju razvojim putem tehnologije u projektovanju, dok istovremeno koriste njen transformativni potencijal za stvaranje inovativnih i uticajnih arhitektonskih rešenja.

Izvor: TeamCAD

Prevod i adaptacija: Hristina Antić (TeamCAD) i Marko Kozlica (TeamCAD)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp