LINEAR intervju sa korisnikom: IPROconsult

U ovom članku:
LINEAR intervju sa korisnikom: IPROconsult

U ovom intervjuu s klijentom, gospodin Felix Schlamm, zamjenik šefa odjeljenja/rukovodilac projekta MEP dizajna i gospodin Christian Schädel, generalni koordinator za BIM, ne samo da nam pružaju uvid u impresivnu istoriju i trenutni opseg usluga IPROconsult-a, već se odnose i na prošlost, kao i na trenutne izazove i mogućnosti koje se javljaju u doba digitalizacije. Ova dva stručnjaka će objasniti kako postići ravnotežu između ekonomske efikasnosti i održivosti u procesu projektovanja. Takođe, podjeliće svoje iskustvo u korišćenju softvera LINEAR, koji pruža efikasne alate za dizajn i proračune sistema za grijanje, ventilaciju, vodovod i klimatizaciju (HVAC). 

LINEAR: Recite nam nešto o istoriji vaše kompanije i trenutnom paketu usluga. 

IPROconsult: IPROconsult je opšta projektantska kompanija sa sedištem u Drezdenu i 14 filijala širom Njemačke. Razlog osnivanja kompanije 1949. godine bio je obnova razrušenog grada, tokom koje smo obnovili Drezden Frauenkirche kao naš najznačajniji projekat. Međutim, naši arhitekti, inženjeri i dizajneri imaju ekspertizu ne samo u oblasti obnove i rekonstrukcije, već i u svim projektantskim oblastima i disciplinama tri poslovna segmenta “Arhitektura i građevinarstvo”, “Infrastruktura” i “Životna sredina, energija i objekti fabrika”. Spajamo preko 70 godina iskustva sa modernim tehnologijama i metodama. 

LINEAR: Od svih projekata koje ste implementirali, na koje ste posebno ponosni i koje usluge je vaša kompanija doprinjela tim projektima? 

IPROconsult: Jedan od naših najprestižnijih projekata je već pomenuta rekonstrukcija Frauenkirche u Drezdenu, koja je uništena tokom Drugog svetskog rata. Takođe smo aktivni izvan Saksonije u oblasti obnove istorijskih zgrada i na primer, dobili smo nalog od Pruske fondacije za palate i bašte Berlin-Brandenburg za unapređenje opreme zgrada Orangery i “New Palace” u čuvenom parku dvorca Sanssouci, kao i za izgradnju novog centralnog umjetničkog depoa u Potsdamu. 

Planirali smo i brojne projekte u oblasti obrazovnih i sportskih zgrada, kao što su obrazovni kampus na Straßburger Platz, osnovna škola “Zero-Energy School” u Wermsdorfu i trenutno centar za stručno obrazovanje za poslovanje “Franz Ludwig Gehe” u Drezdenu. 

Naravno, naša ponuda kao opšteg projektanta obuhvata mnogo više, od važnih infrastrukturnih mjera (npr. autobuska stanica Berlin-Adlershof ili sanacija šteta od poplava u dolini rijeke Weißeritz), fabričkih i istraživačkih zgrada (npr. za Novaled ili ZEISS) do obećavajućih projekata održivosti (npr. prognoze erozije ili skladištenje energije na dugi rok). 

LINEAR: Kako gledate na temu “digitalizacije” u ovoj industriji i šta smatrate najvećim izazovima i mogućnostima u tom kontekstu? 

IPROconsult: Digitalizacija postaje sve važnija u građevinskoj industriji i suočava nas s rastućim izazovima. U toku toga, moramo pružiti raznovrsne informacije i prilagoditi interne procese dizajna. Prije svega, planiranje s BIM-om ima praktičan uticaj na naše radne procese. Uvode se sistemi upravljanja zadacima, termini za sastanke postaju sve više modelno zasnovani i digitalizuju se. Nastaju nove uloge (npr. BIM koordinatori) i nove zadatke (npr. digitalne provjere sudara). To podstiče koordinaciju i saradnju unutar kompanije i minimizira izvore grešaka. Najveća prednost je bolji kvalitet kroz povećanu pouzdanost u pogledu količine i troškova. 

Slika 1: Vizualizacija Centra za stručno obrazovanje za poslovanje “Franz Ludwig Gehe” © A R G E WAS Dresden Junk & Reich/Hartmann+Helm 

LINEAR: Koje značajne promjene ste mogli primetiti u ovoj industriji tokom poslednjih nekoliko godina? 

IPROconsult: Vremena obrade postaju kraća, faze dizajna se preklapaju a pritisak na troškove raste. Istovremeno, zahtjevi postaju složeniji a zahtjevi za održivošću i energetskom efikasnošću su u konfliktu sa potrebom smanjenja troškova. Takođe, kao i u drugim sektorima, suočavamo se s sve većim manjkom stručnjaka. 

LINEAR: Koju ulogu održivost i zaštita klime igraju u vašim projektima? 

IPROconsult: Tema održivosti postaje sve važnija i istovremeno je u konfliktu s aspektom ekonomske efikasnosti, jer zaštita životne sredine nije dostupna bez troškova. Kao opšta projektantska kompanija, na kraju moramo djelovati održivo i moramo se pridržavati rastućih zakonskih regulativa. 

Mnogi od naših projekata se bave temama održivosti i energetske efikasnosti. Na primjer, razvijamo sistem za dugoročno skladištenje energije (regryd), planiramo pokretanje pilot projekta za serijsku renovaciju zasnovanu na principu Energiesprong i bavimo se pitanjima kao što su prognoze erozije u našem odeljenju za ekologiju i životnu sredinu. Istovremeno, naš tim za dizajn pejzaža uključen je u projekte od početka dizajna s pripremom izvještaja o zaštiti vrsta i životne sredine, ekološkim monitoringom izgradnje i drugim uslugama u pitanjima životne sredine na svim našim lokacijama i poslovnim jedinicama. 

Slika 2: Isometrija Centra za stručno obrazovanje za poslovanje “Franz Ludwig Gehe 

LINEAR: Već ste realizovali brojne projekte sa LINEAR rješenjima. Kakva su vaša iskustva sa softverom do sada? 

IPROconsult: Kada je riječ o HVAC i MEP dizajnu, LINEAR nam pruža dobro dizajniran alat za konstrukciju i proračune. Naša iskustva s integrisanim proračunima i proširenim funkcijama za osnovne CAD programe su pozitivna. Integrisani proračuni štede primjetnu količinu posla. 

Kroz besprekornu integraciju s Revit-om, LINEAR omogućava efikasnu razmjenu podataka, poboljšanu komunikaciju i holistički pregled projekta, rezultirajući optimizovanim BIM radnim procesima. 

Takođe želimo istaći veoma pozitivno iskustvo s podrškom. Radujemo se nastavku našeg puta sa LINEAR-om! 

LINEAR: Hvala vam puno na intervjuu. 

Izvor: LINEAR

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp