Obrazovanje zaposlenih (deo 3/3)

U ovom članku:
Obrazovanje zaposlenih: 15 koristi od obuke zaposlenih.

Obuka i razvoj zaposlenih mogu da se isplate kompanijama na nižem i višem nivou. 

Evo nekoliko primera šta može da se postigne kada se uspostavi efikasna i redovno organizovana obuka.

1. Blagovremeno industrijsko i tehnološko ažuriranje

Programi za obuku zaposlenih pomažu da zaposleni redovno osnažuju svoje osnovne veštine i unaprede bazu svog znanja kako bi ostali produktivni, angažovani i kompetentni. Ova ažuriranja se protežu dalje od jezika i akronima na nove tehnologije i inovacije, kao i na najnovije standarde protiv uznemiravanja ili otkrivanje pretnji sajber bezbednosti.

2. Pregledanje smernica kompanije

Kao što se tehnologije menjaju, tako se menjaju i standardi i misije kompanije.

Jedan od najboljih načina da se odgovori na ove smernice je obuka i obrazovanje

Kada su svi usklađeni sa vrednostima kompanije, zaposleni osećaju se uključeno svojim kolegama radnicima i u organizaciju. To pomaže da se izgradi lojalnost i poverenje, koje su posebno važni milenijalcima i zaposlenima Z generacije koji imaju tendenciju da rade u organizacijama koje odražavaju njihove vrednosti.

3. Razvijanje veština za razvoj ličnosti

Izveštaj Work Institute Report za 2020. godinu otkriva da zaposleni vide veštine za razvoj ličnosti – komunikaciju, rešavanje problema, upravljanje vremenom – kao ključne za njihove karijere tokom naredne tri godine, čak i više nego tehničke veštine.

Ovakvi uvidi daju kompanijama priliku da pomognu svojim zaposlenima da rastu na načine koji su njima bitni – što je kompaniji korisno na duže staze.

4. Poboljšanje prelaska na rad na daljinu

Zapanjujuć je prelazak na rad na daljinu ili na hibridni rad u poslednje tri godine.

Anketa Gallup poll iz 2021. godine je otkrila da je 56% američkih radnika sasvim radilo na daljinu ili pola vremena po hibridnom rasporedu i njih 23% je reklo da bi ostali da rade na daljinu, ako im se ponudi ta mogućnost.

Obuka i razvoj se mogu koristiti da zaposleni efektivno nauče nove alate, predstave im se resursi i procesi bez fizičkog okupljanja ljudi na jednom mestu.

5. Efikasnija saradnja

Timski rad i komunikacija su ključne za poslovanje, ali nisu uvek ponašanja koja je jednostavno negovati.

Obuka, uključujući igranje uloga i scenarija, može da pomogne zaposlenima da budu otvoreniji i da efikasnije komuniciraju sa kolegama, menadžerima i klijentima. Ukoliko se pruži mogućnost da se ove veštine vežbaju, to dovodi do njihovog boljeg razvijanja, čak i kod onih koji prirodno ne privlači ovakvo ponašanje.

6. Povećanje kvaliteta proizvoda

Koristi od obuke zaposlenih produžava se dalje od uticaja na vas ili na vašu radnu snagu.

Kompanija IBM izveštava  da je zadovoljstvo korisnika 16% veće kod kompanija koje koriste tehnologiju učenja.

Kada su vaši radnici izloženi stalnoj obuci visokog kvaliteta i poboljšanjima, oni rade profesionalnije i produktivnije. Korisnici doživljavaju te razlike kroz bolju uslugu i efikasnije interakcije.

7. Bolje upravljanje zadacima

Obuka pomaže zaposlenima da bolje upravljaju svojim vremenom, alatima i svojim zadacima, individualno i kao grupa. Kada zaposleni bolje razumeju procese u kompaniji i znaju kako da pravilno upotrebljavaju alate koji su im potrebni, brzo mogu da ispune ciljeve i zadatke.

8. Podizanje morala

Pripremljen radnik je srećan radnik. Kada zaposleni usavrše zadatak i sigurni su u svoje mogućnosti i dužnosti, to samopouzdanje se ogleda u boljoj produktivnosti i poboljšanom moralu.  

Obuka o bezbednosti je ključna u građevinskoj industriji, gde se dešava jedna petina fatalnih nesreća na radnom mestu.

9. Promocija iznutra

Kompanije nastavljaju da se bore sa jazom u veštinama. Ali umesto beskrajnoj potrazi za zaposlenima koji ispunjavaju zahteve tržišta rada, preduzeća mogu da koriste obuku kako bi sadašnje zaposlene unapredili u ove važne uloge. Ovo radniku može omogućiti da oseti posvećenost i podršku poslodavca.

10. Povećanje produktivnosti

Podrazumeva se da su obučeni radnici produktivniji od neobučenih. Efikasna obuka zaposlenih oprema radnike veštinama i znanjem koje im je potrebno da samouvereno izvršavaju svoje poslovne dužnosti. Radnici koji ne osećaju sigurnost u svoje sposobnosti, daće sporije rezultate i teže će se prilagođavati promenama.

11. Ujednačavanje radnih procesa

Standardizacija je strateška prednost za kompanije, naročito usled stalnih promena i nesigurnosti.

Jasna komunikacija o poslu, koje su potrebe i koji će procesi biti praćeni rezultiraće doslednim praćenjem i boljim rezultatima. I zbog toga što će svi u kompaniji proći kroz sličnu obuku, mogu da razumeju procese izvrše poslove bez stalnog objašnjavanja osnova.

12. Smanjenje nadzora

Obuka zaposlenih će smanjiti potrebu za preteranim nadzorom, mada se on, naravno, neće eliminisati. Zaposleni koji su učestvovali u treningu i razvoju programa će se osećati sigurnije u svoje znanje. To samopouzdanje jednako je kompetentnom, pouzdanom radu.

13. Smanjenje broja nezgoda

Bezbednost je prioritet u građevinskoj industriji: Jedna petina svih fatalnih nezgoda na radnom mestu je prijavljena iz ove oblasti.

Kada građevinske ili energetske kompanije nude svojim radnicima efikasnu obuku i razvoj, njihova radna snaga je bolje pripremljena za korišćenje bitnih alata i mehanizacije. Ovo poboljšava bezbednost i blagostanje svih zaposlenih.

14. Pojašnjavanje ciljeva i rezultata

Fraza „Biti na istoj stranici“ vešto objašnjava cilj obuke i razvoja. Postavite ciljeve sa dobro definisanim planom za izvršenje radnji koje su potrebne da bi se oni ostvarili. Pojašnjavanje očekivanja vašim zaposlenima će pomoći da se popune praznine u komunikaciji i usmeri na problematične oblasti.

15. Smanjenje otpada

Visoke stope prerade muče građevinske, inženjerske i arhitektonske kompanije. Međutim, uz efikasnu obuku zaposleni uče da rešavaju probleme i predviđaju izazove kako bi napravili dobre, ekonomične izbore sa materijalima, alatima i opremom kompanije. Ovo smanjuje troškove izgradnje i prerade

Ne propustite seriju tekstova o obuci zaposlenih:

Obrazovanje zaposlenih (deo 1/3)

Obrazovanje zaposlenih (deo 2/3)

Izvor: teamCAD

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp