Poređenje: AutoCAD 2025 i AutoCAD LT 2025

U ovom članku:

AutoCAD 2025 vs AutoCAD LT 2025: Otkrite koji CAD softver je pravi izbor za vaš radni tok prilikom projektovanja.

Proširite funkcionalnost sa sedam specijalizovanih skupova alata, mogućnosti skoji su pecifične za različite industriju kako biste ubrzali svoje radne tokove.

Indrustrije:

  • Arhitektura
  • Mašinstvo
  • Elektrika
  • MEP
  • Plant 3D
  • Map 3D
  • Dizajn rastera
 • Pristup bibliotekama od 750.000+ simbola, dijelova i komponenti.
 • Automatizujte dobijanje osnova, presjeka, izgleda, kota i još mnogo toga.
 • Lako kreirajte detalje i prikaze iz 3D modela, generišući raspored, liste i tabele.
 • Kreirajte nove tokove rada prema definisanim pravilima, kako biste radili prema standardima.

AutoCAD 2025

AutoCAD 2025 uključuje pristup specijalizovanim setovi alata za arhitektonske, električne, mehaničke dizajne i još mnogo toga.

Omogućava:

  • 2D crtanje, crteže i dokumentaciju
  • 3D modelovanje i dokumentaciju
  • Mogućnost postavljanja i praćenja CAD standarda
  • Fleksibilnost u izgradnji, prilagođavanju i pokretanju rutina specifičnih za određene discipline
  • Saradnja na webu i mobilnim uređajima radi bilježenja, dijeljenja i pregleda ideja u pokretu

Možete:

  • Otkrivati objekate za pretvaranje u instance bloka
  • Brzo pretraziti i pretvoriti objekte u instance bloka uz sugestije iz biblioteke blokova
  • Automatski postavljati blokove na osnovu mjesta gdje ste ih prethodno postavili
  • Pronalaziti i zamjenjivati blokove na osnovu drugih blokova u vašem crtežu
  • Koristiti AutoLISP programe za automatizaciju ponavljajućih zadataka i poboljšanje radnih tokova
  • Proširiti AutoLISP programe sa bibliotekama za automatizaciju trećih strana i koristiti specijalizovane uređivače za pisanje i debagovanje programa
  • Kreirati i uređivati dinamičku 2D geometriju sa parametarskim ograničenjima
  • Projektovati i uređivati 3D modele sa čvrstim tijelima, površinama i mrežnim objektima
  • Renderovati 3D model sa osvjetljenjem, materijalima i vizualnim stilovima
  • Označavati crteže sa linijama, tekstom, dimenzijama, vodilicama i tabelama
  • Prilagoditi paletu i traku alatki
  • Povezivati i uvoziti podatke iz PDF datoteka
  • Dijeliti i koristiti podatke iz DGN datoteka, Nevisworks-a, Bing i Ersi ArcGIS osnovnih mapa
  • Automatizovati brojanje objekata i blokova
  • Dijeliti crteže sa kolegama direktno iz AutoCAD-a
  • Ostati obavješteni o relevantnim promjenama datoteka sa detaljnim aktivnosti više korisnika u DWG datoteci
  • Uvoziti povratne informacije i uključiti promjene sa Autodesk AI
  • Naučiti nove funkcije i radne tokove kako biste brže radili sa My Insights
  • Prilagoditi svoj rad sa dodatnim aplikacijama i API-ima
  • Izvlačiti podatke objekata u tabele

Uključuje:

  • AutoCAD na mobilnom uređaju
  • AutoCAD na web-u
  • Sedam specijalizovanih setova alata za specifične industrije
  • Pristup Autodesk App prodavnici sa više od 1000 third-party aplikacija za AutoCAD

AutoCAD LT 2025

AutoCAD LT 2025 omogućava profesionalcima da uz pomoć alata imaju precizno 2D crtanje.

Omogućava:

  • 2D crtanje, crteže i dokumentaciju
  • Saradnja na webu i mobilnim uređajima radi bilježenja, dijeljenja i pregleda idejnih rješenja

Možete:

  • Brzo pretraživati i pretvarati objekte u instance blokova
  • Automatski postavljati blokove na osnovu mjesta gdje ste ih prethodno postavili
  • Koristiti AutoLISP programe za automatizaciju ponavljajućih zadataka i poboljšanje radnih tokova
  • Kreirati i uređivati 2D geometriju
  • Označavati crteže sa linijama, tekstom, dimenzijama, vodilicama i tabelama
  • Prilagoditi paletu i traku alatki
  • Povezivati i uvoziti podatke iz PDF datoteka
  • Dijeliti i koristiti podatke iz DGN datoteka, Nevisworks-a, Bing i Ersi ArcGIS osnovnih
  • Dijeliti crteže sa kolegama direktno iz AutoCAD LT-a

Uključuje:

  • AutoCAD na mobilnom uređaju
  • AutoCAD na web-u

Izvor: Autodesk

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp