Naponska mreža

Planirajte, projektujte i održavajte vašu elektroenergetsku mrežu.

naponska mreza ecg

Šta je ElectroCAD-GIS?

ElectroCAD-GIS je platforma zasnovana na Autodesk AutoCAD Map 3D i Civil 3D paketima i namenjena je za: planiranje, projektovanje, dokumentovanje i održavanje elektroenergetskih mreža.

ElectroCAD-GIS nudi specijalizovane softverske alate za uspostavljanje i održavanje GIS baze transportne i distributivne elektroenergetske mreže, uključujući elektrane, dalekovode, transformatore, nadzemne i podzemne EE vodove, potrošače, te brojne druge objekte. U osnovi, predstavlja fleksibilnu CAD/GIS platformu jedinstvenog korisničkog web, desktop i mobilnog korisničkog okruženja koji dele zajednički model podataka, integracijski okvir, te pouzdanu i skalabilnu softversku infrastrukturu. Platforma obezbeđuje jedinstveni uvid u inventar elektroenergetskih objekata, te omogućuje menadžerima, mrežnim inženjerima i planerima, sistem-operaterima, dispečerima i analitičarima timski rad nad infrastrukturom kojom upravljaju.

naponska mreza

Vaše ideje

INOVA rešenja počinju velikim idejama. Recite nam svoje. Kontaktirajte nas na email ili telefon.

info@geoinova.com +387 (0)51 226-130
man on computer