Putna Infrastruktura

Prikupite podatke, mapirajte infrastrukturu, te uradite ekonomske i strukturalne analize da biste efikasno i ekonomično održavali putnu infrastrukturu i upravljali istom.

putna infrastruktura rcg

Šta je RoadCAD-GIS?

RoadCAD-GIS je paket skalabilnih hardverskih i softverskih rešenja namenjen za: mapiranje, projektovanje i održavanje katastra putne infrastrukture i prateće horizontalne, vertikalne i svetlosne signalizacije.

Pogodan je za sve nivoe: lokalnu, regionalnu i državnu putnu infrastrukturu. Platforma je fokusirana na akviziciju podataka, mapiranje, te ekonomske i inženjerske analize, a sve u svrhu efikasnog i ekonomičnog održavanja i upravljanja putevima.

RoadCAD-GIS nudi sledeće mogućnosti:

  Popis (mapiranje) putne infrastrukture koja obuhvata:

 • Deonice,
 • Čvorove,
 • Signalizaciju (vertikalna, horizontalna i svetlosna),
 • Objekte puta (tuneli, mostovi, propusti, naplatne stanice, montažni objekti) i
 • Elemente puta (trake, bankina, berma, odvodnjavanje, kosine, zidovi),

  Analizu putne infrastrukture:

 • Procena stanja putne mreže i potreba za održavanjem,
 • Utvrđivanje prioriteta održavanja i
 • Proračun troškova održavanja.
putna infrastruktura

  INOVA RoadCAD-GIS sastoji se od:

 • INOVA RoadCAD-GIS Recorder-a: Sistem za mobilno mapiranje dizajniran za brzo i ekonomično prikupljanje podataka o putnoj infrastrukturi, signalizaciji i opremi
 • INOVA RoadCAD-GIS Desktop-a: Fotogrametrijski i GIS alat namenjen mapiranju i vektorizaciji podataka snimljenih Recorder-om;
 • INOVA RoadCAD-GIS za AutoCAD: Nadogradnja za AutoCAD namenjena za projektovanje i usklađivanje postojeće projektne dokumentacije u skladu sa modelom podataka o putnoj infrastrukturi.

Vaše ideje

INOVA rešenja počinju velikim idejama. Recite nam svoje. Kontaktirajte nas na email ili telefon.

info@geoinova.com +387 (0)51 226-130
man on computer