TeleCAD - GIS

TeleCAD-GIS je naš glavni proizvod, a ujedno i najsveobuhvatniji alat. Namenjen je za planiranje, projektovanje i održavanje telekomunikacionih mreža te za pripremu tehničke dokumentacije u digitalnoj ili štampanoj formi.

Kome je namenjen?

    TeleCAD-GIS korisnici se dele u dve grupe:

  • Korisnici TeleCAD-GIS desktop aplikacije: telekom operateri, projektantski biroi, inženjeri i tehničari
  • Korisnici INOVA GIS Platforme (enterprise GIS): Telekom operateri, Operateri naponske mreže (za mreže OPGW kablova).

    Područje primene

  • Optičke mreže, uključujući: transportnu mrežu, FTTx mreže, mreže sa OPGW kablovima (dalekovodna optika)
  • Bakarne mreže
  • Koaksijalne mreže
  • Kablovska kanalizacija
rectangle background

TeleCAD-GIS karakteristike

Projektujte s lakoćom

Automatski konvertujte geodetske snimke ili bilo koje druge CAD crteže u TCG trase. Snimite geometriju na terenu koristeći GPS uređaje i direktno ih uvezite u vidu TeleCAD-GIS objekata. Iskoristite snagu algoritma za pronalaženje najkraćeg puta kako biste brzo polagali kablove i cevi. Koristite predefinisane simbole čvornih elemenata mreže. Definišite osobine elemenata mreže koristeći dopunjive kataloge.

Steknite jasan uvid

Koristite automatski generisane šematske dijagrame kablova i vlakana da biste radili nad vašom mrežom. Ispratite svako vlakno, njegovu putanju, povezanost, atribute... Filtrirajte vlakna. Vežite vlakna u nastavcima i završite ih na konektorima terminala čvornih elemenata mreže - direktno na šematskim prikazima. Vežite vlakna unutar detaljnog šematskog prikaza svakog nastavka, OR-a, ZOK-a, ODO-a, itd. Samo prevucite i otpustite vlakna (drag and drop) i to je to.

Dodajte informacije vlaknima: namena vlakna, vlasnik, podaci o iznajmljivanju, OTDR podaci...

Rad sa hijerarhijskom strukturom

Koristite stablo mreže da biste sagledali povezanost mreže. Proverite da li su svi elementi povezani na glavni izvor napajanja i da li je to urađeno na predviđeni način.

Ili,
koristite stablo mreže da biste brzo definisali hijerarhijsku strukturu novoprojektovane mreže. Dodajte rezervna vlakna kroz čitavu mrežu i automatski dodelite položaj svakog elementa na glavnom razdelniku i u glavnom kablu. Sada, automatski optimizujte kapacitete kablova i vežite kompletnu mrežu na samo jedan klik.

Mikrocevi

Modul za rad sa mikrocevima omogućava automatsko polaganje cevi, automatsku optimizaciju kapaciteta cevi kao i automatsko vezivanje. Uduvavanje mikrokablova je sada svedeno na jedan klik.

Izveštaji i analitički alati omogućavaju proveru u bilo kom trenutku.

Ne treba zaboraviti da je manuelno vezivanje i promene koje se dešavaju na terenu, posebno u fazi eksploatacije, moguće uraditi u bilo kom trenutku i na bilo kom elementu.

OTDR Traganje

Locirajte mesto prekida u mreži na osnovu OTDR merenja.
Jednostavno, unesite izmerenu optičku dužinu i TeleCAD-GIS će precizno pokazati lokaciju prekida na mapi sa priloženim GPS koordinatama.
Dužinske rezerve, dužine kablova i izgled terena su uzeti u obzir kako bi se dobile tačne optičke dužine.

Proračunajte slabljenje i „power budget” za izabrano optičko vlakno. Pronađite dostupan put između bilo koja dva elementa u vašoj optičkoj mreži. Ako ne postoji direktna putanja, program će predložiti neophodne akcije (vezivanje, pečovanje...) kako bi ona bila kreirana. Koristite ovaj alat kako biste pronašli alternativne putanje dok se ne reši problem prekida mreže.

Sistemski zahtevi

Pročitajte više

Licenciranje

Pročitajte više

TCG Assistant

Android mobilna aplikacija koja omogućava praćenje objekata telekomunikacione infrastrukture.

Pročitajte više

news image

INOVA PEU

Softverska aplikacija za proračun uticaja elektroenergetskih kablova i pogona elektro-vuče na bakarne telekomunikacione kablove.

Pročitajte više

news image

Objektni model za Trimble GPS uređaje

Omogućava da se tačke i trase već pri samom činu snimanja predstave u vidu TeleCAD-GIS telekomunikacionih objekata sa pripadajućim osobinama.

Pročitajte više

news image

Vaše ideje

INOVA rešenja počinju velikim idejama. Recite nam svoje. Kontaktirajte nas na email ili telefon.

info@geoinova.com +387 (0)51 226-130
man on computer