Demistifikovanje platforme Autodesk Construction Cloud za dizajn i proizvodnju

U ovom članku:
Demistifikovanje platforme Autodesk Construction Cloud za dizajn i proizvodnju

Organizacije stalno traže načine da steknu prednost na tržištu putem inovacije, efikasnosti ili usluga. Ali transformisanjem načina na koji gradite – od planiranja, projektovanja, izgradnje do faze rada, vlasnici mogu da se izdvoje i steknu veći povećaj ulaganja.

Uzbuđeni smo da predstavimo tekst posvećen demistifikaciji platforme Autodesk Constrn Cloud za dizajn i proizvodnju! Ovaj tekst se oslanja na uvide eksperta, glavnog izvršnog direktora za tehnička rešenja kompanije Autodesk za EMEA, Ivesa Velaerta.

Ali prvo, zbog čega razgovaramo o tome? Hajde da pogledamo stanje industrije.

Kako bi se maksimalno iskoristile prednosti plana digitalne fabrike tokom celog životnog ciklusa, najvažnije je efikasno iskoristiti skladište informacija. Danas se proizvodna industrija često bori sa nepovezanim i fragmentiranim radnim tokovima zbog ogromne količine podataka generisanih tokom celog životnog ciklusa fabrike. Znamo da je za maksimalno korišćenje plana digitalne fabrike ključno efikasno upotrebiti uskladištene informacije.

Da li postoji rešenje za ovaj problem?

Odgovor leži u usvajanju zajedničkog okruženja za podatke gde se informacije mogu prikupiti i čuvati u realnom vremenu. Konsolidacijom pravih podataka o imovini u okviru jednog sistema u pravom trenutku, možemo da planiramo tako da na umu imamo cilj i obezbedimo dugovečnost ovih sredstava, produžavajući njihov životni vek upravljanjem objektima.

Koju vrstu tehnologije kompanija Autodesk može da pruži da pomogne?

Autodesk pruža rešenja koja pomažu proizvođačima da izgrade digitalne fabrike svetske klase. Od planiranja do projektovanja, korisnici mogu da imaju koristi od alata kao što su: RevitInventor, Navisworks, uslužni program za fabričko projektovanje i Vault, dok se projekt gradi, korišćenjem platforme Autodesk Construction Cloud, sve do održavanja pomoću softvera Autodesk Tandem.

Koji su osnovni radni tokovi koji pomažu vlasnicima fabrika da kontrolišu sve resurse od pravljenja koncepta pa sve do održavanja?

Hajde da pogledamo kako se svi podaci mogu integrisati u jedan izvor istine i iz različitih perspektiva iskoristiti sve aspekte digitalne fabrike:

Poboljšanje prodaje i saradnje: pojednostavljivanje planiranja opreme

U konkurentnom svetu fabrika i velikih zgrada odabir efikasne opreme je ključan. U kompaniji Autodesk se fokusiramo na poboljšanje performansi prodaje i upravljanja kroz automatizovane modele prodaje.

Standardizacijom objekata i korišćenjem alata kao što je Vault, obezbeđujemo besprekornu vezu sa podacima planiranja klijenata. Naše rešenje omogućava lako deljenje gotove opreme i planove fabrike sa arhitektama i inženjerima. Pomoću softvera Inventor, možete da konvertujete sklopove u Revit modele, čuvate u softveru Vault ili izvezete na Autodesk Construction Cloud za trenutne izmene.

Pojednostavljivanje planiranja i projektovanja fabrike: unapređenje saradnje i otkrivanja sukoba

Tokom faze projektovanja objekta, neophodno je rano identifikovati sukobe i sveobuhvatno razumeti kontekst objekta. To obuhvata ne samo mašine i njihovu operativnu zonu, već i integraciju MEP podataka. Da bi se efikasno uhvatili u koštac sa ovim izazovima, Autodesk nudi paket moćnih alata kao što su Revit, Navisworks, BIM Collaborate, i Collaborate Pro. Ovi alati omogućavaju besprekornu saradnju i pružaju sveobuhvatan uvid u različite aspekte zgrade.

Sa integracijom softvera Autodesk Docs, razmena građevinskih podataka između softvera Revit i Inventor postaje jednostavna. Ova mogućnost moćne razmene podataka osigurava da su projektni procesi besprekorno povezani sa praktičnom implementacijom, što na kraju koristi vlasniku fabrike.

Od koncepta do stvarnosti, kompanija Autodesk vas podstiče da transformišete svoje građevinske projekte u opipljive rezultate. Sa našim inovativnim kompletom rešenja možete da pojednostavite saradnju, rano otkrijete sukobe i oživite svoju viziju za vlasnika fabrike.

Početak rada objekta

Kreiranje uspešnog fabričkog okruženja prevazilazi dobro dizajnirane 3D objekte, ono takođe uključuje dodavanje relevantnih podataka imovini. Od kontrolnih lista do uputstava, ove dodatne informacije igraju ključnu ulogu u oživljavanju vizije za vlasnika fabrike.

Kako se napreduje od koncepta do projektovanja, izgradnje i instalacije, postaje ključno da minimalizujemo cikluse između tima na gradilištu i glavnog izvora podataka. Ovo omogućava upravljanje digitalnim blizancem, koji pruža tačne reprezentacije vlasniku fabrike.

Da bi se rešio ovaj izazov, kompanija Autodesk predstavlja Autodesk Build. Ovaj moćni alat omogućava da se izvuku informacije direktno iz projektnih dokumenata, omogućavajući besprekornu integraciju građevinskih informacija sa ovih objekata. Premošćavanjem jaza između projekta i izgradnje, možete da se okrenete ka efikasnom sveobuhvatnom upravljanju imovinom.

Pomoću softvera Autodesk Build, osnažujemo vlasnike fabrika da iskoriste pun potencijal svoje imovine. Besprekornim uključivanjem građevinskih informacija u digitalnog blizanca, možete se osigurati da će vaša imovina raditi tačno i efikasno. Iskusite moć softvera Autodesk Build i unesite revoluciju u način na koji oživljavate viziju svoje fabrike.

Fabričke operacije

Kako fabrika započinje sa radom, pažnja se usmerava ka perspektivi vlasnika i ključnim aspektima održavanja.
Dok su dobar projekt i pravilna izgradnja ključne za životni ciklus objekta, priča se tu ne završava. Zapravo, ove početne faze, koje mogu da traju nekoliko godina, samo su početak. Održavanje, s druge strane, može da se produži na nekoliko godina, obuhvatajući aspekte kao što su operativna upotreba prostora, integracija internet stvari i upravljanje, ne samo zgradom, već potencijalno većim brojem objekata.

Pre nego što uđemo u koncept digitalnih blizanaca, važno je da razumemo različite nivoe digitalne zrelosti koje mogu da imaju: identifikujemo 5 glavnih nivoa:

1. Opisni digitalni blizanac: živa verzija dizajna koja se može uređivati sa konstruktivnim podacima.
2. Informativni digitalni blizanac: pruža operativne podatke i podatke sa senzora.
3. Prediktivni digitalni blizanac: uzima informacije i koristi za uvide.
4. Sveobuatni digitalni blizanac: ovaj nivo prevazilazi simulaciju, uključuje „što ako“ scenarija da bi povećao mogućnosti modela.
5. Autonomni digitalni blizanac: Nezavisno uči i može da izvede radnju u ime korisnika.

Pomoću softvera Autodesk Tandem, već smo u fazi isporučivanja opisnih i informativnih digitalnih blizanaca. Tandem deluje kao jedan stakleni panel, omogućavajući sveobuatno razumevanje imovine unutar različitih tehničkih sistema, kao i njihovih kontekstualnih veza sa sobama i prostorima.

Umesto da isporučuje 2D listove softver Autodesk Tandem unosi revoluciju u način na kojoj vidite svoju zgradu, tako što sredstva označava bojama na osnovu njihovih svojstava, prateći istoriju njihovog održavanja i integrisanjem IoT tokova za operativne uvide u realnom vremenu.

U kompaniji Autodesk razumemo da životni ciklus fabrike ima različite faze. Usmerili smo pažnju na isporuku besprekornih i obogaćenih rešenja koja povezuju sve te faze, pružajući jedinstveno digitalno iskustvo koje vas osnažuje kroz celo vaše putovanje.

Izvor: TeamCAD

Prevod i adaptacija: Hristina Antić, Marko Kozlica

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp