Dynamo Studio nije više dostupan u AEC kolekciji

U ovom članku:
Dynamo Studio nije više dostupan u AEC kolekciji

Dynamo Studio više nije sastavni deo Autodesk AEC kolekcije. Mogućnosti i funkcionalnosti ovog alata će ostati u softverima Revit, Civil 3DRobot Structural Analysis Professional,
FormIt ProAdvance Steel i Alias.

Ako nemate pristup navedenim proizvodima, možete da pristupite mogućnostima softvera Dynamo putem Dynamo Sandbox otvorenog koda.

Izvor: TeamCAD

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp