Koje su najbolje prakse u predizgradnji? (deo 2/2)

U ovom članku:
Koje su najbolje prakse u predizgradnji

Izvođači mogu da preduzmu korake kako bi proces predizgradnje bio inteligentniji i efikasniji. Svako gradilište treba da ima unapred razrađenu logistiku, isporuku materijala i dovoljno vremena za dobijanje dozvola i sastanak sa lokalnim zvaničnicima. Planiranje nepredviđenih situacija pomaže upravljanjem očekivanjima klijenata.

Korišćenje softvera za BIM

Verovatno najefikasnija alatka za uspešno planiranje je korišćenje BIM podataka. Njeno integrisanje u rešenja dodaje dinamičan sloj rezultatima predizgradnje. Najintegrisaniji BIM softver može da koordinište stvari kao što su opterećenja opreme, proceni uticaj transporta na planiranje, u realnom vremenu pravi informacije o budžetu i detaljne zahteve i propise koji utiču na završetak projekta. BIM je poput metapodataka: Svakom BIM stručnjaku omogućava da manipuliše modelima u bilo kom željenom stepenu i izvuče najdetaljnije informacije kako bi se osiguralo da projekat može da se izgradi.

Prekvalifikacija podizvođača

Prekvalifikacija podizvođača pomoaže smanjenju rizika tokom procesa nadmetanja i zapošljavanja. Korišćenjem digitalnog alata kao što je TradeTapp i traženje od potencijlalnih trgovinskih partnera  da organizuju i isporuče izveštaje o svom finansijskom stanju, sertifikate i istoriju bezbednosti, ubrzava pronalaženje i zapošljavanje odgovarajućih trgovinskih partnera.

Toliko informacija se generiše u različitim timovima da povezivanje svih na istom modelu zasnovanom na cloud tehnologiji obezbeđuje da se problemi, dodaci i još mnogo toga odmah dele sa kompletnim timom. Umesto igranja gluvih telefona, čime se gube vreme i novac, svi imaju pristup tačnim podacima onda kada su im potrebni da donesu proverene odluke, maksimalno smanjujući rizike i nepotpunu informisanost na gradilištu.

Koje su prednosti predizgradnje?

  • Jasnoću
  • Transparentnost
  • Timski rad
  • Uštede

Suština predizgradnje je u tome da se stvari od početka rade na pravi način, pa poboljšanje procesa doprinosi boljoj efikasnosti projekta, sprečava probleme, pomaže timovima da ostanu u skladu sa rasporedom, i na kraju da drže projekat u okviru budžeta.

Povezivanje koordinacije modela i procenjene količine materijala sa vašim rešenjem za upravljanje projektima na terenu u zajedničkom okruženju za podatke (CDE) nudi moćne prednosti, kao što su transparentno upravljanje promenama i održavanje tačnosti podatka kroz ceo lanac procesa.

Povezani procesi preizgradnje obećavaju uzbudljivu budućnost – ona koja je bolja za sve koji učestvuju. U povezanijim radnim tokovima više prilagođavanja može da se izvrši u hodu, što vodi do bolje, brže izgradnje i do superiornijeg proizvoda koji manje košta. Više timova može da uštedi i da direktno komunicira sa arhitektama i dizajnerima. Poboljšanje komunikacije takođe gradi poverenje i stvara bolje odnose između vlasnika, dobavljača, podizvođača i glavnog izvođača.

Prelazak na proces projektovanje-izgradnja nudi mnoge koristi, ali podizvođači su često zaglavljeni u starim načinima i radnim tokovima, pa i dalje rade sa olovkom i papirom. I iskusni timovi u državnim projektima – koji imaju stroga pravila o poštenom i konkurentnom licitiranju, gde svi moraju da se nadmeću za iste planove projekta – mogu sporo da usvajaju nove metodologije.

Pomoć u rešavanju problema produktivnosti u izgradnji

 Problem industrijske produktivnosti je zapravo problem u koordinaciji i informisanju koji počinje u fazi preizgradnje, kaže Klif Kol iz kompanije Penta Building Group.

„Većina gubitaka dolazi od nedostatka informacija ili netačnih informacija, i to prouzrokuje prerade, a prerade zakašnjenja u rasporedu, a kašenjenja utičnu na troškove“, on kaže.

„Autodesk Construction Cloud omogućava povezanu izgradnju tako što pruža jednu platformu sa različitim modulima za različite ljude. Bez obzira na to da li ste na terenu, kancelariji ili putujete između gradilišta, povezani ste sa ljudima, nebitno je da li su iz vaše kompanije i van nje.“

„Postoji toliko učesnika na projektu koji nisu na gradilištu, ali su od vitalnog značaja za ono što radimo svakog dana kao izvođači; imati sve te strane povezana u besprekornom okruženju je ono šta za mene znači biti povezan“, kaže  Greg Skot, direktor projekta u kompaniji Webcor Builders.

4 ključna elementa za sadašnjost i budućnost predizgradnje

Kako sve više firmi daje prioritet procesima predizgradnje, važno je da nastavimo da usavršavamo procese. To počinje sa četiri glavne komponente:

  1. Prebacivanje podataka u cloud

Svaki projektni tim treba da nastoji da sve informacije prebaci u cloud. Mnogo grešaka na gradilištu se javlja zato što neko nije ima prave informacije u pravo vreme.

Građevinska industrija tradicionalno zaostaje iza drugih disciplina koje se oslanjaju na najbolje prakse razmene podataka. Građevinske firme male i srednje veličine često nisu u mogućnosti da mnogo ulažu modernu digitalnu tehnologiju jer nemaju resurse za implementaciju odgovarajuće informaciono-tehnološke infrastrukture. Zato su idealan izbor povoljnija centralna čvorišta za podatke na cloudu koja olakšavaju laku saradnju na projektnoj dokumentaciji i modelima. Ona takođe ne zahtevaju skladištenje podataka na licu mesta. Dakle, građevinske firme sada mogu da iskoriste prednosti boljih IT rešenja, koja su im ranije bila finansijski nedostupna.

  1. Kreiranje povezanih radnih tokova

Stvaranje digitalnih sredstava i spremišta u cloudu čini sve informacije dostupnim odgovarajućim timovima. Projektna dokumentacija, materijalni podaci i rasporedi, između ostalog, postoje u okviru istog zajedničkog sistema.

Sa povezanim radnim tokovima, podaci u cloudu postaju korisni, obezbeđujući da se ažuriranja, izmene, komentari i dodaci mogu videti i odobriti u realnom vremenu. Procene teku kroz faze licitiranja, ugovaranja i nabavke dok se promene u sredstvima ili troškovima propisno evidentiraju. Promene u projektnoj dokumentaciji su trenutne, a zahtevi za informacijama su dokumentovani i mogu da se pretražuju, što eliminiše ponavljanje pitanja. Važne izmene iz predizgradnje i ažuriranja čuvaju se i dele sa radnicima na terenu, što eliminiše vreme utrošeno na traženje pravih informacija.

  1. Korišćenje cloud tehnologije za upravljanje čvrstom mrežom

Povezani radni tokovi vode uspešne projekte, ali izgradnja pouzdane građevinske mreže koja se može koristiti za zapošljavanje odgovarajuće radne snage za odgovarajuće poslove je način na koji poslovanje tokom vremena može da održi profitabilnost. Bez platforme za upravljanje odnosima zasnovane na cloud tehnologiji koja obezbeđuje tačne podatke, veličina mreže ne bi bila bitna. Profesionalna građevinska mreža kojom se dobro upravlja okuplja publiku, uspostavlja odgovornost i eliminiše rizike omogućavajući pravim talentima da u kasnijim radnim tokovima pristupe odgovarajućim delovima projekta.

  1. Prihvatanje automatizacije

Pravi radni tokovi i rešenja mogu da pomognu timovima da automatizuju manuelne procese, što rezultira smanjenjem troškova i vremena za građevinske projekte. Kretanje ka robotici i veštačkoj inteligenciji ne znači eliminisanje poslova – već je uklanjanje nepotrebnih uskih grla, oslobađanje projektnih partnera od monotonih zadataka i omogućavanje da projektni podaci olakšaju razgovore. Na ovaj način projektni timovi mogu da donesu pametnije odluke i pomognu da se svaka faza završi na vreme. Stručnjaci veruju da će automatizacija učiniti da radnici budu efikasniji, produktivniji i da će vremenom doneti još više posla.

Veštačka inteligencija može da ubrza radne tokove predizgradnje automatskim ažuriranjem materijala i ponudama na osnovu promena dizajna u realnom vremenu. Timovi ne moraju da troše vreme na ručno prebrojavanje količina i ponovno unošenje tih podataka u svoje procene. Kada automatizacija vodi računa o tim zadacima, timovi za predizgradnju mogu da primene veštine kritičkog mišljenja prema strateškim problemima. Automatizacija će sve osloboditi od trošenja vremena i novca na monotone zadatke.

Prvi deo teksta o predizgradnji pročitajte ovde.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp