Odgovori na pitanje šta nije BIM

U ovom članku:
Šta nije BIM?

Uvođenjem BIM tehnologije u arhitektonsku i građevinsku industriju, pojavljuje se pojava „BIM pranja“, slična prethodnom „zelenom pranju“. Kompanije pokušavaju predstaviti svoje proizvode kao BIM-kompatibilne, iako ne ispunjavaju sve kriterijume. Važno je razlikovati istinska BIM rešenja od marketinških trikova. Identifikacija i podrška istinskim BIM inicijativama ključni su za napredak u digitalnoj transformaciji građevinske industrije.

  • NIJE SVAKI 3D – BIM

Rešenja koja se ograničavaju na modeliranje i trodimenzionalnu vizualizaciju objekata bez dodatnih informacija osim geometrije, ne mogu se smatrati BIM rešenjima.

  • REŠENJA KOJA KORISTE VIŠESTRUKE 2D REFERENCE (CRTEŽI ILI DOKUMENTI) SIMULIRAJU 3D MODELE

Ovi tipovi softvera ne omogućavaju automatsko kreiranje tabela količina, ne vrše automatska ažuriranja, simulacije i analize.

  • 3D REŠENJA BEZ PARAMETARSKIH I PAMETNIH OBJEKATA

Postoje alternativni softveri u kojima je moguće kreirati 3D modele bez korišćenja parametarskih i pametnih objekta. Ovi modeli samo liče na BIM generisane, ali su izmene kompleksne i traju dugo, jer zahtevaju od inženjera da vrši izmene u svakom crtežu. Ovakvi softveri nisu interoperabilni i ažuriranje modela i crteža nije automatsko.

  • 3D SOFTVERI I REŠENJA KOJA NISU INTEGRISANE BAZE PODATAKA

U BIM modelu je baza podataka. Grafički i negrafički prikazi modela su samo drugačija vizualizacija iste baze. Na ovaj način obezbeđana je sinhronizacija podataka i svi prikazi su automatski ažurirani.

A šta BIM jeste? Autodesk Revit je pouzdano softversko rešenje koje vrši automatska ažuriranja, simulacije i analize, omogućavajući sve potrebne podatke i radne tokove, ali i kvalitetnu komunikaciju i saradnju neophodnu za besprekornu primenu BIM tehnologije.

Izvor: TeamCAD

Autor: Mila Putić, Rukovodilac prodaje

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp