Proširenja Nesting & Fabrication i Manage extension za Fusion 360

U ovom članku:
Proširenja Nesting & Fabrication i Manage extension za Fusion 360

Fusion 360 je integrisana CAD, CAM, FEM i PCB platforma koja se koristi za razvoj proizvoda. To je jednostavan i moćan alat za dizajniranje i projektovanje proizvoda, vizualizaciju, animaciju, izradu tehničke dokumentacije, ali i 3D štampanje, simulacije, proračune, projektovanje elektronskih komponenti i pripremu za proizvodnju.

Fusion 360 obuhvata ceo proces razvoja proizvoda u jedinstvenu cloud platformu koja je dostupna na MAC i PC računarima. Pruža mogućnost da se u realnom vremenu sarađuje na projektu sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme, pomoću desktop i mobilnih uređaja.

Proširenja dostupna za Fusion 360 omogućavaju vam da otkrijete napredne funkcije tehnologije dizajna i proizvodnje. Otključajte pristup mogućnostima kao što su složene strategije obrade, generativni dizajn i radni tokovi aditivne proizvodnje.

Već smo vam predstavili proširenja Product Design, Simulation Extension, Generative design Extension, Machining Extension i ostaju nam još Nesting & Fabrication Extension i Manage Extension.

Nesting & Fabrication Extension

Ovo proširenje vam pruža:

  • Automatizaciju gnežđenja

Optimizujte prinos materijala uz automatsku deteksiju materijala, debljine i količine delova.

  • Potpuna integracija

Generišite podešavanja, putanje alata direktno u okviru proširenja

  • Povećanje efikasnosti

Kreirajte prilagodljive izveštaje, ugnezdite delove iz više dokumetnata i odredite ograničenja rotacije delova.

Manage Extension

Omogućava jednostavno korišćenje i upravljanje podacima

Pruža dodatnu funkcionalnost upravljanja podacima i upravljanje promena u dizajnu u bilo kojoj fazi proizvodnje, i to samo jednim klikom, korišćenjem unapred izrađenih radnih tokova.

  • Upravljanje promenama

Snimite, obaveštavajte, odobrite i pogledajte punu istoriju izmena kako biste lakše upravljali usklađivanjem procesa.

  • Upravljanje procesom izdanja

Objavite i pratite najnovije odobrene podatke zainteresovanim stranama koristeći unapred utvrđeni tok posla.

  • Jedinstvena identifikacija artikla.

Dodelite jedinstveni ID svakom dizajnu kako biste osigurali da može precizno da se sledi tokom celog životnog ciklusa proizvoda.

Fusion 360

Fusion 360 je integrisana CAD, CAM, FEM i PCB platforma koja se koristi za razvoj proizvoda. To je jednostavan i moćan alat za dizajniranje i projektovanje proizvoda, vizualizaciju, animaciju, izradu tehničke dokumentacije, ali i 3D štampanje, simulacije, proračune, projektovanje elektronskih komponenti i pripremu za proizvodnju. 

Fusion 360 obuhvata ceo proces razvoja proizvoda u jedinstvenu cloud platformu koja je dostupna na MAC i PC računarima. Pruža mogućnost da se u realnom vremenu sarađuje na projektu sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme, pomoću desktop i mobilnih uređaja.

Izvor: teamCAD

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp