Proširenja za Autodesk Fusion 360

U ovom članku:
Proširenja za Autodesk Fusion 360

Fusion 360 je integrisana CAD, CAM, FEM i PCB platforma koja se koristi za razvoj proizvoda. To je jednostavan i moćan alat za dizajniranje i projektovanje proizvoda, vizualizaciju, animaciju, izradu tehničke dokumentacije, ali i 3D štampanje, simulacije, proračune, projektovanje elektronskih komponenti i pripremu za proizvodnju.

Fusion 360 obuhvata ceo proces razvoja proizvoda u jedinstvenu cloud platformu koja je dostupna na MAC i PC računarima. Pruža mogućnost da se u realnom vremenu sarađuje na projektu sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme, pomoću desktop i mobilnih uređaja.

Fusion 360 – Team Participant

Povežite se sa članovim svoga tima i dobavljačima. Brzo i lako komunicirajte i sarađujteEfikasno radite pomoću ovog softvera idealnog za saradnju: delite, pregledajte podatke i upravljajte projektima, u svako vreme, sa svakog mesta i bilo kog uređaja.

Kontrolišite pristup i bezbedno delite podatke sa internim i eksternim timovima, kao i zainteresovanim stranama. Pregledajte projekte pomoću ovog softvera za jednostavnu saradnju. Imaćete na jednom mestu sve promene na projektu, komentare i oznake koje su napravili članovi različitih timova, tako ćete stalno biti u toku i pratiti kako vaš projekat napreduje.

Fusion 360 funkcija za saradnju vam omogućava saradnju bez ograničenja. Pristupite podacima sa svakog mesta, u svako vreme, sa web pregledača ili mobilnog uređaja.

Proširenja dostupna za Fusion 360 omogućavaju vam da otkrijete napredne funkcije tehnologije dizajna i proizvodnje. Otključajte pristup mogućnostima kao što su složene strategije obrade, generativni dizajn i radni tokovi aditivne proizvodnje.

Dostupna proširenja:

 • Fusion 360 – Product Design Extension
 • Fusion 360 – Simulation Extension
 • Fusion 360 – Generative design Extension
 • Fusion 360 – Machining Extension
 • Fusion 360 – Nesting & Fabrication Extension
 • Fusion 360 – Manage Extension

Product Design Extension

Povećajte mogućnosti 3D dizajna u softveru Fusion 360

Osnovne mogućnosti 3D dizajna i modelovanja u Fusion 360 proširite dizajnerskim alatom koji pruža Product Design Extension. On predstavlja skup naprednih alata za 3D dizajn i modelovanje koji omogućava automatizovani pristup kreiranju složenih procesa dizajniranja proizvoda. Pomoću inteligentnih postavki i smernica značajno doprinosi poboljšanju performansi proizvoda i pripremi dizajna za proizvodnju.

Prednosti proširenja za dizajn softvera Fusion 360:

 • Pojednostavljeno složeno 3D modelovanje

Poboljšajte učinak i estetiku svojih proizvoda pomoću skupova naprednih alata koji vam pomaže da jednostavno kreirate složenu geometriju.

 • Ušteda vreme pomoću automatizacije

Više vremena možete posvetite funkciji i estetici svog proizvoda korišćenjem specijalizovanog alata koji povećava efikasnost 3D modelovanja i ubrzava unošenje izmena u dizajn.

 • Brža proizvodnja boljih proizvoda

Poboljšajte performanse svoga proizvoda pomoću inteligentnih strategija za dizajniranje i bolje pripremite 3D dizajn

Simulation Extension

Napravite najbolju verziju svog proizvoda sa proširenjem Simulation Extension

Ovo proširenje za simulaciju će vam pomoći da istražite mogućnosti vašeg 3D dizajna – može li se proizvesti i pre proizvodnje utvrditi kako funkcioniše u stvarnim uslovima.
Strukturalnim, termičkim i eksplicitnim alatima za simulaciju analizirajte performanse i mogućnosti proizvodnje vašeg 3D dizajna kako biste bili sigurni da zadovoljava zahteve stvarnih uslove.

Prednosti Fusion 360 Simulation Extension:

 • Pristup različitim simulacijama

Simulirajte ono što vam je potrebno i obezbedite sebi pristup širokom spektru mogućnosti koje nude simulacije napredne analize konačnih elemenata.

 • Pojednostavite simulaciju CAD modela

Pojednostavite svoje simulacije CAD modela i simulacije studija. Uporedite izmene na dizajnu bez izvoza modela.

 • Osigurajte mogućnost oblikovanja plastičnih delova

Otkrijte, vizualizujte i predvidite kvalitet vašeg livenog plastičnog dela i koristite preporuke za izmene dizajna pre nego što zaključite svoj 3D dizajn.

Generative design Extension

 • Dizajnirajte bez ograničenja

Generative design extension vam otkriva ideje koje su van domašaja ljudskih kapaciteta. Istražite neograničene ideje i optimizujte dizajn za specifične materijale i proizvodne tehnike.

 • Poboljšajte performanse proizvoda

Generativno proširenje dizajna u softveru Fusion 360 koristi moć mašinskog učenja i veštačku inteligenciju za brže istraživanje većeg broja ideja.

 •  Povećajte produktivnost

 • Smanjite troškove izrade proizvoda

Pronađite rešenja za konsolidaciju delova, smanjenje utrošenog materijala i obračun troškova u okviru različitih metoda proizvodnje.

Machining Extension

Povećava CAM mogućnosti softvera Fusion 360

Fusion 360 Machining Extension je povoljna opcija koja otključava dodatne CAM mogućnosti unutar softvera Fusion 360. Omogućava bolje korišćenje vaše CNC mašine sa 5 osa i proizvodnju kvalitetnijih delova.

Prednosti proširenja Machining Extension:

 • Jednostavnije i automatizovanije CAM programiranje

Automatizujte radne tokove svoje CNC obrade kako biste skratili vreme programiranja, uklonili zadatke koji se ponavljaju i smanjili greške.

 • Proizvodnja kvalitetnijih delova

Otključajte napredne strategije obrade kako biste poboljšali performanse svojih CNC mašina i proizveli kvalitetnije delove.

 • Izbegavajte preskupe softvere

Priuštite sebi fleksibilan pristup naprednoj CAM tehnologiji koja se isplati za samo nekoliko nedelja.

Nesting & Fabrication Extension

Ovo proširenje vam pruža:

 • Automatizaciju gnežđenja

Optimizujte prinos materijala uz automatsku deteksiju materijala, debljine i količine delova.

 • Potpuna integracija

Generišite podešavanja, putanje alata direktno u okviru proširenja

 • Povećanje efikasnosti

Kreirajte prilagodljive izveštaje, ugnezdite delove iz više dokumetnata i odredite ograničenja rotacije delova.

Manage Extension

 

Omogućava jednostavno korišćenje i upravljanje podacima

Pruža dodatnu funkcionalnost upravljanja podacima i upravljanje promena u dizajnu u bilo kojoj fazi proizvodnje, i to samo jednim klikom, korišćenjem unapred izrađenih radnih tokova.

 • Upravljanje promenama

Snimite, obaveštavajte, odobrite i pogledajte punu istoriju izmena kako biste lakše upravljali usklađivanjem procesa.

 • Upravljanje procesom izdanja

Objavite i pratite najnovije odobrene podatke zainteresovanim stranama koristeći unapred utvrđeni tok posla.

 • Jedinstvena identifikacija artikla.

Dodelite jedinstveni ID svakom dizajnu kako biste osigurali da može precizno da se sledi tokom celog životnog ciklusa proizvoda.

Signal Integrity Extension

Opcija koja otključava dodatne PCB/elektronske mogućnosti u okviru softvera Fusion 360, omogućavajući vam da pokrenete elektromagnetnu analizu kritičnih signala unutar vaše PCB.
Omogućava dizajnerima proizvoda i inženjerima da ispitaju i reše probleme sa PCB signalima u ranim fazama dizajniranja kako bi poboljšali testove usklađenosti na elektromagnetnu kompatibilnost i smetnje, smanjili skupo fizičko testiranje, izradu prototipa i ubrzali razvoj.

 • Ubrzajte razvojni ciklus

Poboljšajte razvojni proces vašeg proizvoda virtuelizacijom elektromagnetne analize u okviru PCB dizajnerskih tokova rada.

 • Niži troškovi fizičkog testiranja

Minimalizujte skupe fizičke prototipe i ponovo okretanje ploče uz pristup elektromagnetnim performansama vašeg dizajna.

 • Podudaranje impendanse

Za optimalne performanse dizajna, upravljajte i kontrolišite impendansu za svaki kritični signal na vašoj ploči.

 • Uvid u signal

Analizirajte signale vašeg dizajna da biste proverili parametre koji karakterišu dizajn velike brzine, kao što su kašnjenje signala, dužina traga, impedansa i sprega.

 • Jednostavna konfiguracija

Sa jednostavnim ulaznim parametrima i konfiguracijom, inženjeri mogu da odaberu signale koji ih interesuju i brzo na zahtev analiziraju.

 • Vizuelno označavanje preklapanja

Lako i vizuelno identifikujte sve potencijalne probleme sa impendanskom ili spajanjem pomoću boja-kod preklapanja ona vašem 2D PCB dizajnu.

Additive Build Extension

Izaberite parametre za 3D štampanje i automatski orijentišite delove. Generišite sasvim asocijativnu strukturu podršku za efikasno programiranje. Sa ovim dodatkom možete da kreirate subtraktivne završne operacije i mašinski precizne linije sa visokokvalitetnom završnom obradom površine.

 • Izaberite parametre 3D štampanja

Odaberite neki od najpopularnijih 3D štampača sa metalnim aditivima kako biste konfigurisali radni prostor za svoj proces.

 • Orijentišite delove

Identifikujte idealnu orijentaciju za vaše delove kako biste minimalizovali potporni materijal uz postizanje najboljeg kvaliteta površine i uspešnu štampu.

 • Asocijativni podaci o dizajnu i proizvodnji

Besprekorno povežite svoje podatke o dizajnu sa proizvodnjom. Uspostavite jednom proizvodnju i dozvolite da se softver Fusion 360 ažurira kada promenite dizajn.

Izvor: teamCAD

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp