TCG Mapa-Optika

TCG Mapa-Optika je klijentski alat koji se koristi unutar INOVA GIS Platforma okruženja. Dostupna je kao sastavni dio TeleCAD-GIS-a i kao potpuno samostalna aplikacija. Radi se o alatu za direktan: pregled, analizu i uređivanje infrastrukture optičke mreže koja se čuva u GIS bazi podataka. Direktno pristupa podacima iz GIS baze i namijenjena je širokom spektru korisnika unutar telekoma.

Podaci su prezentovani na lako razumljiv, grafički način u vidu dinamičke mape koja prikazuje infrastrukturu i u vidu šematskog prikaza odabrane infrastrukture koji je sinhronizovan sa mapom. Detaljnost nivoa podataka se kreće od toga da korisnik, u okviru mape, može sagledati geometriju svih kablova nekog područja (npr. jednog kablovskog područja ili čitave države) pa do toga da korisnik ima uvid u sve veze svakog pojedinačnog vlakna.

Mapa sadrži i specijalizovane alate kao što su: OTDR Trace alat koji omogućava pronalaženje prekida u mreži i proračun budžeta snage ili Tragač vlakna koji omogućava pronalaženje veze vlaknom između dva ili više proizvoljnih elemenata mreže uz poštovanje zadatih kriterijuma od strane korisnika.

TCG Mapa-Optika ima slične funkcije bilo da je koristimo samostalno ili u sklopu TeleCAD-GIS-a.

Vaše ideje

INOVA rešenja počinju velikim idejama. Recite nam svoje. Kontaktirajte nas na email ili telefon.

info@geoinova.com +387 (0)51 226-130
man on computer