TeleCAD-GIS 2024 - Šta je novo?

18.07.2023

news image

Najbitnije novine i unapređenja koje donosi verzija TeleCAD-GIS 2024:

 • Dijagram optičke mreže
 • Dijagram mikro cevi
 • Prikaz pripadajuće glavne cevi na svakoj adresi
 • Automatsko dodeljivanje boje omotača mikro cevima u zajedničkom rovu
 • Automatsko vezivanje vlakana
 • Selektovanje TCG objekata
 • Detektovanje problema na trasi
 • Digitalizacija trase
 • Uvoz u TCG
 • Izvoz iz TCG
 • Prilagođeni modovi rada za izabranog operatera
 • Numeracija elemenata mreže u skladu sa modom rada
 • Izveštavanje u skladu sa modom rada
 • Priprema za štampu
 • Upravljanje prikazom elemenata u skladu sa modom rada

Android aplikacija TCG Assistant

TeleCAD-GIS 2024 donosi i podršku za rad na android platformi. Za razliku od prethodnih verzija koje su koristile web pretraživače kao platformu, nova verzija sada dolazi kao Android aplikacija. Omogućava offline rad, što je velika prednost kad se nalazite na terenu.

Aplikacija, u ovoj verziji, omogućava ažuriranje podataka preuzetih iz TeleCAD-GIS-a ili GIS baze kao i prikupljanje novih podataka na terenu. Pored standardnih TeleCAD-GIS osobina koje je moguće ažurirati ili kreirati, sada je moguće i napraviti jednu ili više fotografija, dodati napomenu, ažurirati status (npr. kad je reč o izgradnji) i dodati komentar. Uz svaku promenu automatski se evidentira datum i vreme.

Web help se nalazi na lokaciji.

Instalacija se može preuzeti sa link-a.

first news image
first news image
first news image
first news image
first news image
first news image
first news image
first news image