Objektni model za Trimble GPS uređaje

Objektni model je jednostavan „tcg_objmodel.inf” fajl koji se instalira u Trimble GPS uređaje. U sebi nosi informacije o strukturi telekomunikacionih objekata kakva je inače definisana u TeleCAD-GIS-u.

Na ovaj način, korisniku Trimble GPS uređaja koji ima instaliran objektni model je omogućeno da prilikom snimanja terena, svaku snimljenu tačku, odmah u samom uređaju, predstavi kao neki od TeleCAD-GIS objekata (npr. okno, optički razdjelnik, ODO, nastavak...) i da im dodeli osobine, npr, numeraciju, adresu, kapacitet, itd. Na isti način se mogu snimati i linearni objekti: trase, kablovi i kanalizacija.

Ovako snimljena infrastruktura se jednostavno uvozi u TeleCAD-GIS. Praktično, samim snimanjem infrastrukture na terenu je odrađen, uslovno rečeno „crtački” deo posla, tj. rad nad geometrijom. Korisniku ostaje da definiše međusobne odnose između elemenata tj. vezivanje vlakana, raspoređivanje kablova u cevi, šeme okana i slično, a tu mu već na raspolaganju stoji čitav spektar TeleCAD-GIS alata koji omogućavaju jednostavan i automatizovan rad sa telekomunikacionom infrastrukturom.

Sa linka ispod možete preuzeti demo primer objektnog modela koji omogućava snimanje trasa, kanalizacije i cevi Trimble GPS uređajima. Pored samog „tcg_objmodel.inf” fajla u paketu se nalaze i dva fajla („primer.att” i „primer.pos”). Ovi fajlovi su primer koji pokazuje kako izgleda rezultat snimanja GPS uređajem. Koristite ih da isprobate učitavanje u TeleCAD-GIS.

Objektni model je moguće proširiti kako bi se omogućilo snimanje drugih vrsta infrastrukture, poput optika i koaksijale, a moguće ga je prilagoditi i GPS uređajima za snimanje drugih proizvođača.

TCG Object Model

Vaše ideje

INOVA rešenja počinju velikim idejama. Recite nam svoje. Kontaktirajte nas na email ili telefon.

info@geoinova.com +387 (0)51 226-130
man on computer