Reference:

 

INOVA razvija softver za:

Telekomunikacije


Treba da projektujete optičku mrežu ili da optimizujete postojeću bakarnu mrežu? Možda Vam je potreban „Life-cycle management” za vašu poslovnu organizaciju. Ili pak želite jasan uvid u Vašu postojeću telekomunikacionu infrastrukturu.

Imamo rešenja za vas.

Naponska mreža


Upregnite snagu platforme zasnovane na Oracle-u i Autodesk Civil 3D-u da biste planirali, projektovali, dokumentovali i održavali Vašu elektro-energetsku mrežu sa lakoćom.

Putna infrastruktura


Koristite kombinaciju sofisticiranog hardvera i softvera da biste snimili geometriju puteva, a zatim mapirali, projektovali i održavali putnu signalizaciju i inventar.

Urbanizam


Efikasan prostorni menadžment kroz implementaciju zakona i regulativa sa polja prostornog planiranja, prostornog uređenja i urbanističkog projektovanja.
Efikasno pružanje servisa građanima, koji se odnose na zemlju i prostor.
Za urbane i prostorne planere, te projektante u komunalnim infrastrukturnim organizacijama.