Harmonizacija BIM podataka objedinjuje ciljeve pametnog grada Hong Konga

U ovom članku:
Harmonizacija BIM podataka objedinjuje ciljeve pametnog grada Hong Konga

Kako Hong Kong nastoji da postane najmoćniji pametan grad na svetu, harmonizacija BIM podataka spaja agencije i procese kako bi postigli zajedničke ciljeve.
Horizontalnom harmonizacijom različitih BIM i GIS podataka, gradilišta se mogu lako pregledati u kontekstu njihovog okruženja.

  • Infrastruktura i javni radovi su od fundamentalnog značaja za nastojanje Hong Konga da postane najpametniji grad na svetu.
  • Formati BIM podataka koje koriste ključna vladina odeljenja su mozaik od različitih objekata koji su sprečavali međuoperativnost i saradnju.
  • Sada, posle višegodišnjeg projekta harmonizacije standarda za BIM podatke za specijalnu administrativnu oblast, odeljenja su počela da primećuju koristi od BIM i GIS integracije u razvoju temelja za Pametni grad.

Vlade širom sveta treba da do 2030. godine ulože 57 triliona dolara u infrastrukturu kako bi išle u korak sa svetskim rastom GDP-om, sudeći po MekKinsiju. To je ogroman podsticaj za građevinsku industriju da poboljša produktivnost i ubrza isporuku projekta. Građevinarstvo je zrelo za promene, a dve tehnologije koje imaju glavne uloge u njegovoj transformaciji su BIM (building information modeling) i GIS (geographic information systems).

Godinama se prikuplja sve više dokaza da su 3D modelovanje vođeno BIM tehnologijom i vizuelizacija podataka ključne za velike urbane građevinske projekte. Ipak, pre pandemije je Svetski ekonomski forum procenio da samo jedna trećina infrastrukturnih kompanija i firmi za javne radove ima sasvim integrisan BIM alat u svoje operativne modele. Ostalima nedostaje saradnja između projektnih partnera, ušteda na troškovima i resursima, skraćenje životnih ciklusa projekta, poboljšanje upravljanja objektom i bezbednijih gradilišta.

Danas su klijenti na upravljačkoj poziciji, zahtevaju integrisanje pristupa za ceo životni ciklus projekata sa BIM i GIS kao digitalnim centrima za projektovanje, izgradnju, projektni menadžment, saradnju i rad.

Razgovarajte istim jezikom

U nastojanju Hong Konga da postane najnadmoćniji pametan grad, vladina odeljenja odgovorna za radove na putu, vodovodne usluge, održavanje, održavanje i snabdevanje strujom počinju da koriste BIM tehnologiju još 2016. godine. Međutim, pojedina odeljenja su nezavisno primenila tehnologiju, uspostavljajući sopstvene standarde za podatke i praveći odvojene biblioteke objekata za njihovu samostalnu primenu.

Nije iznenađujuće da je ova nepovezanost ograničila vrednost koju BIM tehnologija može da donese. Infrastrukturni projekti zahtevaju da važne gradske agencije rade zajedno, ali nedostatak zajedničkog standarda za podatke znači da različiti sistemi ne mogu da komuniciraju jedni sa drugima. BIM je bio od koristi na nivou odeljenja, ali su van domašaja bile veće dobiti od deljenja informacija sa klijentima i digitalna saradnja između zainteresovanih strana na projektu.

Da bi uklonilo te prepreke, odeljenje za građevinarstvo i razvoj Hong Konga (CEDD) započelo je višegodišnju inicijativu da se uspostavi jedinstveni, harmonizovani standard BIM podataka koji će svaka agencija uključena u javne radove u Hong Kongu morati da poštuje. Horizontalna harmonizacija BIM/GIS integracije je projekat koji zatvorene interne sisteme i mozaik različitih pristupa BIM tehnologiji koji su se tokom godina gomilali, zamenjuje sa jednom platformom koju svi dele.

Integrisanje BIM i GIS korisnicima daje mogućnost da vizualizuju digitalno kreirane projekte u kontekstu njihove geografske lokacije, što smanjuje rizike i nesigurnosti povezanih sa složenim infrastrukturnim projektima. Program spada u Prvu fazu razvoja novih razvojnih oblasti Kwun Tung North i Fanling North u Hong Kongu.

Infrastruktura se gradi tako da bude upućena na dugoročne zahteve grada i obezbedi poslovne prilike kao deo vizije strateškog programa i vizije za Hong Kong 2030.

„Da bismo prikazali vrednost, morali smo da pokažemo da je moguće da svaki prostorni objekat bude smešten u biblioteci za projekte javnih radova Hong Konga pod jednim BIM standardom“, kaže Tomson Lai, azijski digitalni lider u kompaniji za globalni inženjering AECOM, koja je vodila projekat. „Onda smo morali da napravimo standard za razmenu BIM podataka iz softvera Autodesk Revit i Civil 3D u softvere IFC i CityGML.“

Glavne zainteresovane strane uključuju: Biro za razvoj Hong Konga, Odeljenje za građevinarstvo i razvoj, Odeljenje za zemljište i druga radna odeljenja koja nadgledaju sve projekte javnih radova grada-države i odeljenje za zemljište Hong Konga koje upravlja svim kopnenim pitanjima i 2D/3D mapama širom teritorije.

Odeljenje za zemljište ima ključnu ulogu. Kao telo koje je odgovorno za mapiranje poseda Hong Konga i glavni dobavljač prostornih podataka za Hong Kong, agencija je jedini izvor topografskih mapi razmera 1:1.000 ili manjih, na koje se arhitekte, inženjeri i građevinari oslanjaju da bi ostvarili projekte.
U prošlosti je pravila 2D mape za štampanje ili obično prikazivanje preko ekrana, ali danas je sve više pozvana da generiše vizualizacije 3D podataka kako bi se prilagodila digitalnom upravljanju projekata.

To je dovelo do toga da treći cilj projekta bude ključna misija – jedinstveno skladište za sve BIM podatke kojima upravlja Odeljenje za zemljište. „Proizvod IT infrastrukture za skladištenje svih BIM podataka je rezultat projekta.“ „Skladišti se na vladinom cloud servisu za infrastrukturu Hong Konga. To će biti digitalna platforma za sve vladine infrastrukturne projekte u budućnosti, što omogućava zainteresovanim stranama da naprave BIM modele sa istim standardom i dele ih kada je potrebno.“

Okidači promene

Od svih pokretača inicijative za harmonizaciju BIM podataka Hong Konga, eliminacija složenosti je na vrhu liste.

Upravljanje bilo kakvim infrastrukturnim projektom je balansiranje postupaka koji odgovaraju na zahteve više zainteresovanih strana: vlasnika projekata, regulatora, arhitekata, inženjera, konsultanata, glavnog građevinskog izvođača i podizvođača koji izvršavaju specijalističke zadatke.

napređivanje projekata javnih radova u Hong Kongu je složen poduhvat. Podzemni projekti zavise od uključenja ekstenzivne komunalne infrastrukture. Nadzemni se vode zonskim pravilima za gradske pijace, zajedno sa zahtevima 250 ostrva Specijalnog administrativnog regiona i gusto naseljenog građevinskog okruženja.

„Kada arhitektonske i građevinske firme uđu u projekat, potrebno im je da pronađu način da zajedno rade i usmeravaju složene projekte i kontrolisano okruženje“, kaže Lai. „BIM nudi način da se kroz to prođe, ali bez dogovorenog standarda za podatke, pred vama je izazov da odlučite čiji standard da pratite. Sada imamo jedinstveni izvor tačnih podataka.

Besprekorne isporuke

Sa završetkom harmonizacije projekta u aprilu 2022. godine i primenom BIM standarda i skladišta za podatke, Agencije za infrastrukturu Hong Konga već su videle značajne koristi.

Glavna korist je da korišćenje platformi za zajedničke podatke ubrzava isporuku građevinskih informacija klijentu – što takođe povećava poslovnu vrednost podataka.
Korišćenje BIM i GIS uvodi prostorni element u inovativni projekat Pametnih gradova sa jasnim ciljem na umu – povećati efikasnost celokupnog projektnog i građevinskog procesa.

„Ranije je mnogo informacija iz isporuke podataka bilo beskorisno za vlasnike objekta“, kaže Lai. „Ukoliko su želeli da iskoriste podatke za analizu ili da naprave svoj 3D model, morali su da krenu od početka zbog neodgovarajućih standarda i formata podataka. Sada sve što klijent treba da uradi je da otpremi podatke u novo BIM skladište podataka korišćenjem Autodesk Vault Professional. Mehanizam za konverziju smo napravili da izvorni format otvori IFC i GIS formate.“

Izvor: teamCAD

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Podijeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Posljednje novosti