Primeri automatizacije u proizvodnji (3. deo)

U ovom članku:
Primeri automatizacije u proizvodnji

Principi automatizacije su postojani, ali primena tih principa varira od industrije i do kompanije, u zavisnosti od specifičnih potreba. Evo nekih primera automatizacije u proizvodnji.

GEA automatizuje za prilagođene mašine

Osnovana 1881. godine, kompanija GEA je jedan od vodećih proizvođača opreme, sistema i rešenja za proizvođače, posebno u industriji hrane i pića. Dok kompanija nudi liniju standardnih proizvoda, ona takođe dizajnira opremu po meri.

Dok svaka porudžbina može biti jedinstvena za potrebe kupaca, primarne komponente kao što su kompresori, pumpe i ventili su isti na svakoj jedinici. Kako bi napravili i prilagodili konfiguracije korišćenjem standardnih komponenti, kompanija GEA koristi softver Autodesk Inventor za automatizaciju dizajna prilagođenih mašina i Vault da automatizuje inženjerske zadatke i rezultate. Kompanija je smanjila vreme inženjeringa do 80% i napravila novi dizajn za nekoliko sati umesto nedelja.

ANDRITZ smanjuje greške pomoću automatizovanog upravljanja podacima

ANDRITZ je australijski proizvođač opreme za fabrike papira. Kompanija je bila zatrpana ispod planine papira dok nije digitalizovala procese planiranja i dizajniranja. Sa automatizovanim poslovnim procesima kompanija ANDRITZ je pojednostavila tokove rada i napravila da informacije, podaci i dizajn budu jednako dostupni u celom lancu vrednosti korišćenjem Autodesk softvera Forge, Vault i BIM 360. Automatizacija upravljanja podacima je smanjila greške u proizvodnji koje su česte u ručnom evidentiranju podataka i povezala kompaniju direktno sa njenim dobavljačima.

VisiConsult prilagođava X-zrake

VisiConsult proizvodi industrijske rendgenske mašine prvenstveno za avionsku industriju, ali stalno se širi baza njenih kupaca i kompanija često prima narudžbine za rendgensku opremu za različite industrije. Da bi napravila besprekoran proces pravljenja dizajna, kompanija VisiConsult koristi automatizaciju pomoću Fusion 360 i Fusion Lifecycle za interakciju sa klijentima i automatizaciju upravljanja životnim ciklusom proizvoda, testiranje i virtualnu simulaciju dizajna pre korišćenja bilo kakvog sirovog materijala.

Kakva je budućnost automatizacije u proizvodnji?

Stvarnost budućnosti je takva da globalna populacija stalno raste i očekuje se da će do 2050. godine dostići 10 milijardi, a zajedno sa njom raste i potražnja za robom. To znači da proizvođači moraju da zadovolje ovu potražnju tako što će stvari proizvoditi bolje i brže. Ali istovremeno, lanci nabavke su slabi, resursi oskudni i fond radne snage se smanjuje.

Dok automatizacija nije rešenje za sve, kao što je sada, budućnost automatizacije u proizvodnji će pomoći da se otkloni ova neravnoteža. Ali uprkos svim ovim značajnim stvarima koje donosi tehniologija, glavna svrha autoomatizacije će ostati ista: da izvršava zadatke koji se ponavljaju, koristi moć podataka, a potencijal ljudi da preusmeri pažnju  na zadatke koji dodaju vrednost, kao što je inovacija proizvoda. Evo uvida iz budućnosti automatizacije.

Inteligentna automatizacija

Kako sistemi postaju povezaniji i Industrija 4.0 postaje norma, automatizacija će prebaciti proizvodnju u veću brzinu. U trenutnoj konfiguraciji, mašine su dobre u izvršavanju zadataka koje znaju i koji se ponavljaju. U budućnosti, veća moć mašinskog učenja će omogućiti autonomnije operacije sposobne za predvide nepradviđene događaje i unapred reše potencijalan problem.

Pomoću toga, industrija će krenuti ka inteligentnoj automatizaciji. To će dovesti do onog što je zamišljeno kao hiperautomatizacija, gde se automatizuje svaki poslovni proces koji može biti automatizovan, zahvaljujući napradnom softveru i tehnologiji. To će uvesti autonomiju u fabriku koja može da posmatra, analizira i poboljšava koristeći sledeće elemente:

Veštačka inteligencija

Veštačka inteligencija će nastaviti da širi svoj domet i podizanje automatizacije na viši nivo. Uz praćenje podataka u realnom vremenu, veštačka inteligencija može da automatski ispravlja i optimizuje operacije. U proizvodnji, generativni dizajn zasnovan na veštačkoj inteligenciji više će raditi na razvoju proizvoda. Kompjuter će uzeti osnovne konfiguracije i istražiti različite dizajnerske mogućnosti, van onih koje ljudski mozak može da zamisli, kako bi došao do najboljeg rešenja.

Mašinsko učenje

Kompjuteri su programirani da izvode radnje. U budućnosti, oni će moći da analiziraju sopstvene podatke i razumeju šta je potrebno da urade kako bi maksimalno poboljšali performanse. Sada postoje naznake toga, kao što je kod predviđanja održavanja.

Kvarovi na opremi predstavljaju jedan od najvećih poremećaja proizvodnih procesa i proizvođača mogu da koštaju 532.000 dolara na sat. Predviđanje održavanja pokušava da obuzda te kvarove i zastoje, ali nema automatizovana podešavanja da bi dostiglo svoj pun potencijal. Kako fabrike postaju pametnije, mašinsko učenje će jačati dok senzori svuda prikupljaju podatke za optimizaciju fabrike.

Automatizacija robotičkih procesa

Automatizacija robotičkih procesa je softver koji će moći da nadgleda i prati ljudske akcije i mimiku i automatizuje te iste zadatke.

Ljudi u bućnosti proizvodnje

Nema sumnje da se uloga ljudi menja kako se automatizacija ubrzava. Sve više i više radnici prelaze na poslove koji su van proizvodne trake, u kognitivnim oblastima.

Radnici će u budućnosti vršiti kreativno upravljanje automatizovanim objektima, sa svim njihovim složenostima i fleksibilnostima. Ali uprkos tome što su dalje od akcije, ljudi će i dalje biti ključan deo inteligentne automatizacije. Neki misle da automatizacija proizvodnje predstavlja prazne fabrike, gde mašine i softveri vode čitav poces bez ljudskog prisutva. I zaista postoje slučajevi gde su glavni automatizovana vozila i roboti.

Ali u stvarnosti, to će biti kombinacija visoko inteligentne automatizacije: tzv. koboti – roboti koji rade zajedno sa ljudima u visoko fleksibilnom proizvodnom okruženju. Umesto predaje zadataka, ovo novo udruženje radnika sa tehničkim sisitemima dovešće proizvodnju na novi nivo proizvodnje i efikasnosti i, uz rizik da zvuči dramatično, promeniće svet.

Platforme

Dakle, sada imate sasvim automatizovanu, inteligentnu fabriku koja vrvi od podataka. Ali gde će biti svi ti podaci? Sledeći veliki korak će se ticati platformi.

Platforme zasnovane na cloud tehnologiji biće povezani ekosistemi koji će primiti sve podatke koje automatizacija generiše. Povezaće sisteme, ljude i procese da bi informacije bolje tekle između različitih disciplina i alata. Platforme će podići nivo automatizacije na novi nivo tehnočkih mogućnosti.

Automatizacija u proizvodnji: Budućnost vođena podacima

Automatizacija je prešla dug put od pokretne trake koja pokreće automobile po fabrici. Automatizacija u proizvodnji je postala detaljna i usmerava pažnju na moć onoga što podaci mogu da urade. To stvara veću vidljivost i pruža bolje uvide nego ikada pre. Kako se automatizacija ubrzava, kompanije će moći da donose odluke zasnovane na podacima koje će ih dovesti do konkurentnijeg položaja i inovativnije, otpornije budućnosti.

Pročitajte prvi deo iz ove serije tekstova ovde, a drugi deo ovde.

Izvor: teamCAD

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp